Autopaikkaongelmat kiinteistöissä ovat niin kutsuttuja ikuisuuskysymyksiä. Nyt uusi laki määrää huomioimaan sähköautojen lataustarpeen, joka kasvaa tulevina vuosina. Latauspisteiden rakentamista tulevaisuudessa on pohjustettava.

Vaatimus sähköautojen latauspisteiden rakentamisesta ei vielä täysimääräisesti näy vastavalmistuneissa ja rakenteilla olevissa kohteissa. Eri puolilla Suomea valmistuu kerrostaloja, joissa on jopa yli 50 autopaikkaa ja silti korkeintaan 2 – 3 latauspistettä.

Muutosta ohjaa nyt EU:n energiadirektiivistä johdettu erillislaki. Lakiteksti ohjeistaa tiukasti sellaisia­ rakennushankkeita, joiden lupahakemus on tullut ­vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen.

Latauspistelain mukaan uuden asuinrakennuksen yhteyteen on asennettava latauspistevalmius, jos talolla on vähintään neljä pysäköintipaikkaa. Tämä valmius tarkoittaa, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa sähköauton latauspiste.

Myös peruskorjattavan asuinrakennuksen pysäköintipaikoille on asennettava latauspistevalmius samalla periaatteella kuin uudisrakennuksessakin.

Tähän kohteeseen tulee putkitus kaikille­ autopaikoille.­ Autopaikalle voi ostaa sähköautonlatauksen, jos haluaa, kertovat Laptin sähkösuunnittelupäällikkö Lauri Koivisto ja projekti-insinööri Markus Seppänen (vas.).

Alimitoitus tulee kalliiksi

Insinööri Mikko Heimosen Helsingin Metropoliassa tekemässä insinöörityössä todetaan, että kiinteistötekniikkaa suunnitellaan ja rakennetaan edelleen pääosin pistemäisesti. Näin tehdyt valinnat eivät välttämättä muodosta hallittua kokonaisuutta.

Sähköautojen latauspisteiden mitoittaminen asuntojen yhteyteen vaatii osaamista.
”Tarvitaan varaus mittaukselle, että kuormanhallinta toteutuu. Kaapelina on käytettävä vähintään tällaista MCMK 4×6+6 -kaapelia, jotta päästään haluttuun lataustehoon 22 kilowattia”, suunnittelupäällikkö Lauri Koivisto Rakennusliike Lapti Oy:stä korostaa.

Koivisto näyttää kaapelia Laptin kohteessa Kuopion­ Saaristokaupungissa. Tärkeintä on fiksusti ja taloudellisella tavalla varautua kysynnän voimakkaaseen kasvuun tulevina vuosina.

Alimitoitettujen kaapelointien uusiminen ei välttämättä ole helppoa ja halpaa.

”Vähintäänkin putkitus kolmivaihekaapelia varten on vedettävä pysäköintipaikoille”, Koivisto muistuttaa.

Näin varauksista saadaan toimivia latauspisteitä mahdollisimman edullisesti, kun latauspaikkojen kysyntä alkaa kunnolla kasvaa.

Parkkiruutujen tolpat on usein tehty ketjuttamalla pistorasiakotelolta toiselle. Nyt asennuksessa olisi syytä varmistaa, että yhden lataajan aiheuttama vika­tilanne ei katkaise muiden autojen lataamista. Kaapeloinnin uusinta latauspisteille on toteutettava tähtiverkkona, mikäli latauspisteessä ei ole omaa latauspistorasiakohtaista johdonsuojakatkaisijaa ja vikavirta­suojaa.

Teksti ja kuvat Reijo Holopainen