Uuden vuosikymmenen rakentamisen megatrendejä ovat ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen ja teknologian superloikka. Maailmanlaajuiset trendit sanelevat meidän jokaisen arkea myös Suomessa.

Digitalisaatio etenee kiihkeää vauhtia kohti rakentamisen isompaa lupausta. Rakenteet mullistuvat, ansaintalogiikka muuttuu ja uudet rakennusalan ulkopuoliset toimijat tulevat perinteisille markkinoille.

Suhteemme teknologiaan muokkaa vahvasti arkeamme, mutta ennen kaikkea isoimpia muutoksia kohtaavat liiketoimintojen perinteiset arvoketjut: entiset tavat toimia ja kasvaa kansallisesti tai globaalisti eivät välttämättä enää pitkään toimi.

Teknologisen muutoksen kohtaa myös rakentaminen. Onnistuminen huomenna ja ajan hermolla oleminen vaatii isoilta ja pieniltä toimijoilta muutosten ennakointia. Rakentamisen sanotaan kehittyvän hitaasti, ja sitä pidetään hitaana luopumaan perinteisistä prosesseistaan. Kukaan ei kuitenkaan kieltäydy uusista malleista, jos investoinnin arvoa voidaan lisätä ja pääoman kiertoa kyetään nopeuttamaan.

Toiminnanohjausjärjestelmiä kehittävä ja toimittava IFS julkaisee vuosittain ennusteensa keskeisimmiltä toimialoilta. Yhtiön rakennusteollisuuden yksiköstä vastaavan Kenny Ingramin mukaan digitaalinen vallankumous, offsite-rakentamisen yleistyminen ja kilpailijakentän laajeneminen punnitsevat alan nykyisten toimijoiden uusiutumiskyvyn tulevaisuudessa.

Luvassa muutosten vuosikymmen

Amerikkalainen Amazon tunnetaan verkkokaupan edelläkävijänä. Yhtiö aloitti kirjojen myynnistä. Nyt sen valikoimassa on yli 40 tuoteluokkaa. Amazonin tapaiselle teknologiayhtiölle voi povata menestystä myös rakennusmarkkinoilla. Kun jatkossa rakentamisessa hyödynnetään nykyistä enemmän pilvipohjaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, budjetti- ja aikatauluongelmista kärsivä toimiala muuttuu pakosta.

Digitalisaatiolla kyetään lisäämään työtehoa. Siirtyminen laskentataulukohtaisesta projektinhallinnasta proaktiivisesti seurattavaan ja hallittavaan digitaaliseen ympäristöön tehostaa työprosesseja selvästi.

Robotiikkaa ja drooneja eli lennokkeja käytetään jo nyt rakentamisessa. Jos ajatellaan droonin kehittymistä, muutama vuosi sitten lennätettävät koneet olivat manuaalisia, nyt ne ovat autonomisia ja jatkossa automaattisia. Laitteiden ja ohjelmistojen kehittyminen on erittäin nopeaa.

”Oikeastaan vasta nyt teknologia on sellaisella tasolla, että siitä saadaan irti aitoja hyötyjä”, Aifor­siten toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi toteaa.

Rakentajien kannattaisi viimeistään nyt alkaa kartoittaa digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksiaan. Suomalainen teknologiayritys Aiforsite Oy on työmaiden digitalisoitumisen ja tiedon johtamisen edelläkävijöitä. Nuori yhtiö haluaa parantaa tuottavuutta, laatua ja työturvallisuutta hyödyntämällä palvelu- ja teknologiaratkaisuja, jotka perustuvat tekoälyyn, pilveen ja automaattiseen tietojen keräämiseen.

Yhtiön työntekijöistä puolella on tausta rakentamisessa. On hyvä ymmärtää rakentamisen perusteita ja sen haasteita, kun kehitetään toimialalle järjestelmiä.

Rakennustyömaan tyypillisimmät sudenkuopat liittyvät suunnitteluun ja osaajien riittävyyteen. Suunnitelmat saattavat puuttua tai ne ovat virheellisiä. Osaavista työntekijöistä on välillä puutetta. Työmaan esisuunnitelmat voivat ovat puutteellisia. Tämän seurauksena tuottavan työn osuus saattaa olla jopa alle 20 prosenttia työajasta.

Teknologian vaikutuksista rakentamiseen on puhuttu jo pitkään, miksi sen hyötyjä ei vielä ulosmitata täysimääräisesti?

”Olen rakentajana omin silmin nähnyt useita kokeiluja ja pilotteja. Oikeastaan vasta nyt teknologia on sellaisella tasolla, että siitä saadaan irti aitoja hyötyjä. Rakennusala on ollut myös hidas muuttumaan”, Aiforsiten toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi tuumaa.

Tiedolla johtamaan

Johtamisen trendeihin ilmaantuu aina aika ajoin ”ismejä”, joihin aletaan uskoa sokeasti. Mutta tiedolla johtaminen istuu rakentamiseen loogisesti, koska alan helmasyntinä lienee aina ollut kohtalaisen alhainen tuottavuus.

Tiedolla johtamisessa analysoitua tietoa ja dataa tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia. Nykyään työmaita ja rakennustuotantoa pystytään johtamaan tehokkaammin olennaisen informaation ja kattavan raportoinnin avulla. Analysoitu tieto yhdistettynä hyvään substanssiosaamiseen ja siihen liittyvään kokemukseen tuo aina lisäarvoa tuotantoon.

”Rakentamisen tuottavuuskäyrä murtuu viimeistään, kun isot toimijat ottavat isosti teknologiaa käyttöönsä tuotannonohjauksessa. Uskon, että seuraavien viiden vuoden aikana tapahtuu paljon”, Hirvijärvi ennustaa. 

Teksti ja kuvat Jari Kostiainen