Vanhojen betonisokkeleiden sudenkuopat

1960–1970-luvuilla tiilitaloista julistettiin ”Tiilitalossa asuu onnellinen perhe…” Moni nuoripari haluaa vielä nykyäänkin romanttisen ja muuntovalmiin ikitalon, mutta uskaltaako vanhoihin tiilitaloihin vielä investoida?

Maassamme on kymmeniä tuhansia tiili-villa-tiili- ja myös tiili-puu- sekä puurunkoisia taloja, joissa on mineraalivillalla eristetyt sokkelit (kaavakuva ja kuva A). Tällaisia taloja rakennettiin pääsääntöisesti 1960–1980-luvuilla. Näissä sokkelit ovat myös usein valesokkeleita.

Valesokkelipohjaisissa taloissa on usein sisäilmaongelma, joka johtuu sokkelin mineraalivillaeristeen homehtumisesta. Home on noussut ulkoseinän alaosien eristeisiin ja rakenteisiin. Mikrobien aineenvaihdunnan tuotteet pääsevät sisäilmaan sokkelin ja ulkoseinän tiivistämättömistä rajakohdista: tiilitaloissa koko ulkoseinässä myös tiilien saumoista ikkunoiden ja ovien karmiliitoksien kautta.

Kuvassa A on myös sokkelin betonoinnissa vakavia puutteita.

Eristetilassa esiintyy myös puurakenteita, jotka on asennettu eristeen koossapysyvyyden takia ja myös sisä- ja ulkokuoren tukirakenteina (kuvat A ja B).

Tarkastelun kohteena olevan talon sokkeleissa oli kymmeniä miljoonia yksiköitä muun muassa sädesieniä, joiden aineenvaihdunnan tuotteet – hajut – esiintyivät voimakkaasti esimerkiksi asuntojen sisäilmassa. Tutkimuksien mukaan ulkoseinien alaosissa esiintyi kohonneita mikrobitasoja noin metrin korkeuteen saakka.

Tämän tyypin rakenteita on korjattu viime aikoina tiivistyskorjauksina. Tiivistäminen ei kuitenkaan onnistu sataprosenttisesti, ja toisaalta vakava kosteus- ja homeongelma jää rakenteisiin.

Ajatellaan tilannetta osakkeen myynnin kannalta: Isännöitsijän todistukseen kirjoitetaan, että ulkoseinien alaosissa ja sokkelissa oleva kosteusvaurio on korjattu rakenteita tiivistämällä. Vaikuttaako asia mitenkään osto-myyntitilanteessa, miettikääpä sitä.

STM:n asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Asetus tuli voimaan 15.5.2015. Kohdassa § 20 on asetuksessa esitetty toimenpideraja mikrobeille.

www.finlex.fi

Korjaa oikein

Jos tiivistyskorjaus ei riitä, ensimmäinen toimenpide on talon perustuksien kuivatus. Tämän jälkeen on varmistettava, että salaojitus ja sadevesiviemäröinnin asennus ja sokkelin suojaaminen estetään maakontaktikosteudelta (sokkelin ”patolevysuojaus”).

Lopuksi on hyvä poistaa vaurioituneet eristeet sokkelista (kuvat B–D) ja puhdistaa eristekotelo huolella. Betonin pintaan jää nimittäin eristeistä kuituja ja tukirakenteiden puujäämiä. Jäämät on poistettava hiomalla, kaapimalla ja harjaamalla.

Lopuksi koteloon asennetaan uusi umpisolueriste ja betonoidaan aukko umpeen painelaatikkomenelmällä.

Teksti ja kuvat Hometohtori