Rakennustaito 13–14/1917

Harvoin lienemme tulleet ajatelleeksi, mitenkä suuressa määrässä keuhkotaudin leveneminen maassamme velvoittaa juuri meitä rakennusmiehiä. Kun otamme huomioon, että keuhkotauti on ensi sijassa juuri asuntotauti, voimme me toiminnallamme: asunnon paikkaa valittaessa, asumuksia suunniteltaessa ja rakennettaessa, siis aivan alusta alkaen, olla vaikuttavana tekijänä taudin levenemiselle tahi sen vastustamiselle. (…)

Keuhkotauti eli tuberkuloosi on aikamme tuhoisin tauti. Sen torjumiseksi on meidänkin maassamme muutamien vuosikymmenien aikana tehty työtä muidenkin, vaan ei lääkärien, keskuudessa. (…)

Mutta kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta ei keuhkotaudin leveneminen ole vähentynyt, vaan päinvastoin. Tautiin kuolee Suomessa nykyisin n. 8,500 henkeä vuodessa, vaatien laskujen mukaan uhrikseen n. neljännen osan niistä, jotka kaikkein elinvoimaisimmassa ijässä, 20–40 vuotiainen, meillä kuolevat. (…)

On siis aika kiinnittää keuhkotaudin vastustamiseen entistäkin enemmän huomiota, on aika jokaisen ihmisen, niin terveen kuin sairaankin, muistaa osaltaan torjua taudin levenemistä yhä laajemmalle. Ja tässä ehkäisemistyössä on rakennusmestarien oltava ensimäisten joukossa, pitämällä mielessä torjumistoimenpiteet, sikäli kuin se on mahdollista, ammattiansa harjoittaessaan.

Asian esille ottamisen juuri nyt on aiheuttanut eräs uusi lentokirjanen, jonka Tuberkuloosin vastustamisyhdistys hiljakkoin on julkaissut. Kirjanen, nimeltään Terveellisistä asunnoista ja kodin hoidosta on saanut tuberkuloosiyhdistyksen palkinnon. Siinä tekijä, tohtori Severi Savonen, ensinnäkin todistaa, kuinka tuberkuloosi todellakin on ensi sijassa asuntotauti: huonot asunnot jo sinänsä ovat omiansa taudin leviämistä helpoittamaan, samoin kuin hyvät asunnot jo itsessänsä ovat erinomaisena taistelukeinona tautia vastaan. (…)

Kodin hoidolle, sisustukselle y. m. on omistettu puolet kirjasen koosta. Tämä osasto, kohdistettuna suureen yleisöön, tuntuu mielestämme tärkeimmältä ja tässä tapauksessa tarkoituksenmukaisimmalta. Siinä annettujen neuvojen noudattamiseen ja varoituksien vaarinottamiseen olisi meikäläisillä syytä kehoittaa yleisöä, omaisistamme alkaen, omaa persoonaamme luonnollisesti sivuuttamatta.

Tämän vaatimattoman, mutta asian tärkeyden kannalta katsoen siunausta tuottavan kirjasen levittämiseen on Liittomme konttori pyytänyt päästä osalliseksi. Siten tullaan kirjasta jakamaan Liiton jäsenille, joita pyydetään se luettuaan toistenkin luettavaksi toimittamaan. Muutoin on kirjanen 10 maksusta kpl. postivapaasti suuremmissakin määrin saatavissa Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen sihteeriltä, tri Tennberg’iltä Helsingistä.

Keuhkotaudin vastustamisasia soveltuisi hyvin otettavaksi Rakennusmestariliiton ohjelmaan, niin lähellä on se meitä ammattimme vuoksi. Ehkäpä saammekin vaihtaa mielipiteitä tästä tärkeästä yhteiskunnallisesta kysymyksestä jo tulevassa Liiton vuosikokouksessa. Yrjö Similä

Otteita artikkelista. Koko teksti luettavissa oheisista kuvista.