Lämpimän kesän jäljiltä on kerätty voimia syksyyn niin työelämässä kuin RKL:n toiminnassa.
Reilu puoli vuotta sitten aloitimme työskentelyn uudella hallinnon uudistuksen luomalla toimintamallilla. Samalla käynnistimme strategiatyön vuosille 2023 – 2027. Teimme kevään aikana monissa työpajoissa ja seminaareissa hallitusten jäsenten, varajäsenten sekä RKL:n henkilöstön kanssa hyvää työtä laatiaksemme RKL:n uuden ”KTS:n”. Siinä on keskeistä jäsenen elinkaaristrategia.

RKL:n uusi elinkaaristrategia lähtee siitä, että haluamme tukea jäsenistöä urapolun aikana opiskelun alkuvaiheesta lähtien, auttaa siirtymistä noviisista osaajaksi ja tarjota toimintaa seniorivaiheessa. Jäsenillä on näissä elämänkaaren vaiheissa erilaisia tarpeita ja erilaisia mahdollisuuksia antaa osansa järjestön toimintaan ja sen jäsenten muodostamaan yhteisöön.

RKL:n toiminnalle on tunnistettu viisi painopistealuetta: osaaminen, arvostus, uratuki, edunvalvonta ja hyvinvointi. Painopisteiden merkitys ja sisältö vaihtelevat jäsenen elämän eri vaiheissa.
Osaamisessa RKL tarjoaa jäsenilleen korkealaatuista osaamisen kehittämistä. Siihen lähiaikoina rekrytoitava uusi koulutuspäällikkö tuo uusia mahdollisuuksia. RKL edistää korkeaa­ laatua ja työn etiikkaa sekä­ vahvistaa ammattikunnan arvostusta sitä kautta. RKL:n jäsenet tukevat toisiaan ammatillisissa ja urakehitykseen liittyvissä kysymyksissä. RKL valvoo jäsentensä etua lainsäädännössä. Hyvinvointi RKL:ssä tarkoittaa, että jäsen saa tukea henkiselle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnilleen järjestöltä sekä muilta jäseniltä.

Näille viidelle osa-alueelle on laaja ja myös uudistuva keinovalikoima luomassamme strategiassa, joka esitellään aluekokouksissa ja Rakennusmestaripäivillä Joensuun liittokokouksessa. Strategiaa sovelletaan vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

Jo tänä syksynä RKL vahvistaa jäsenhankintaa kokeilulla, jossa viidelle suurimmalle kampukselle palkataan osa-­aikaiset kampuskoordinaattorit toisen­ vuoden opiskelijoista. Näin saadaan RKL:lle lisää näkyvyyttä ja käytännön apua paikallisten tapahtumien järjestämiseen. Kampuskoordinaattorit toimivat yhteyshenkilöinä myös paikallisyhdistysten suuntaan.

Uusien jäsenten hankinta on liitolle­ elintärkeää, mutta niin on myös vanhojen jäsenten pito. Liiton toimiston palvelua tehostetaan ja jäsenetuja uudistetaan. Konkreettinen esimerkki on lomahuoneistojen tarjonta. Viime aikoina loma-asunnot ovat olleet kovin kysyttyjä, ja on osoittautunut tarpeelliseksi sijoittaa ­uuteen, jäsenten virkistymiseen tarkoitettuun kohteeseen. Aikanaan Rukalta myydyn lomamajan varat sijoitetaan nyt uudelleen kohteeseen, joka palvelee mahdollisimman laajaa jäsenkuntaa ja joka on saavutettavissa eri puolilta Suomea.

Bränditutkimuksen tuloksetkin ohjaavat pois ”kaikkea kaikille” -tarjoomasta entistä kohdennetumpaan toimintaan. Uuden strategian olennaisimman voi tiivistää helposti ja yksinkertaisesti näin: RKL on olemassa jäseniään varten.

Jukka Lintunen
RKL:n puheenjohtaja

PS. Bränditutkimuksessa ensisijaiset mielikuvat RKL:stä olivat ”ammattimainen” ja ”koulutus”. Näitä haluamme vahvistaa!