Rakennusala valmistautuu asettumaan tule­van rakentamislain asentoon. Merkittävin muutos vanhaan MRL:ään lienee se, että ilmas­tonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeu­tuminen tuotiin nyt rakentamisen lainsäädäntöön. Lisäksi rakentamisprosessin vastuu­kysymyksiä haluttiin korostaa säätämällä päävastuullisesta toteuttajasta ja hankkeen muiden osapuolten uudesta myötä­vaikutusvelvollisuudesta. Laki astuu voimaan 1.1.2025, mutta monen pykälän sisältö tarkentuu vasta asetuksissa.

Lainsäädäntöprosessi sai paljon kritiikkiä ja lakiesitykseen tuli kosolti muutoksia vielä
eduskunnan käsittelyssä. Siksi nyt asetusten sisällön laadinnassa sidosryhmät on otettu tiukemmin mukaan. Kiinteistö- ja raken­ta­mis­­­ala osallistuu säädösten tarkemman sisällön luomiseen, ja Kira-johtoryhmä seuraa sitä tiiviisti.

Uuden rakentamislain 38 § määrää rakennuksen vähähiilisyydestä, ja ympäristöministeriön asetus ilmastoselvityksestä kytkeytyy tähän pykälään. Rakentamislain 39 §­ puolestaan säätää rakennuksen elinkaariominaisuuksista, ja tähän lakiin liittyy asetus mate­riaaliselosteesta. Nämä ovat aivan keskeisiä­ ohjauskeinoja, joiden määrittely on tehtävä­ huolella alan arvioita kuunnellen. Ensimmäinen sidosryhmäkeskustelu ympäristö­ministeriön kanssa ilmastoselvityksestä ja mate­riaaliselosteesta pidettiin huhtikuussa.­ Toivottavasti palaute näkyy myös kirjauksissa.

Vähähiilisyyttä ohjaamaan on suunnitteilla asetus uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoista, mikä ei ole aivan yksinkertainen harjoitus. Alan vaatimukset kiristyvät samalla, kun talous sakkaa ja uudisasuntojen kauppa on ennätyksellisen matalalla tasolla.

Pätevyyksiin tulee uusia vaatimuksia, kun uusi rakentamislakiin liittyvä laki luo rekiste­rin suunnittelijoiden ja työnjohtajien päte­vyyk­sille. Uudistus aiheuttaa väistämättä kustannuksia, sillä kaikilla yrityksillä ei ole valmiina soveltuvan pätevöityskoulutuksen­ käyneitä työnjohtajia tai suunnittelijoita. Monessa yrityksessä ja kunnassa digiloikasta tulee melkoinen harppaus: rakentamislupaa haetaan tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muussa koneluettavassa muodossa.

Kentällä on uudistus otettu vaihtelevasti vastaan. Opettelu uuden lain mukaiseen toimintaan on nyt vielä hankalaa, kun keskeisistä asetuksista puuttuu sisältö. Kiire tulee, eikä voida välttyä epäselvyyksiltä­ ja eritahtisuudelta, kun omaksuttavana on laaja­ uusi­ sääntelykokonaisuus. Kira-alan järjestöjen yhteistyöllä voidaan vaikuttaa asetusten kohtuullisuuteen ja toteutettavuuteen. On kuitenkin syytä pitää mielessä olennainen ajuri muutoksen taustalla: rakentamisen laadun parantaminen. Siihen on aihettakin.

Maria-Elena Ehrnrooth

PS. Rakentamisen näkymät eivät ole ruusuiset juuri nyt. Silti rakentamisen asiantuntijoilla tulee olla horjumaton ammattietiikka, myös aliurakoitsijoiden valinnassa. Alan maine ei kaipaa kohuotsikoita.