Onko vastaava rakennusmestari -nimike häviämässä, vaikka rakennusmestari AMK -tutkintonimike on vihdoin vahvistettu?

Olen rakennusmestarina ja entisenä vastaavana rakennusmestarina huolestuneena seurannut rakennusmestari-nimikkeen esiintymisen vähäisyyttä jopa rakennusalan mediassa. Tänään yllätyin myönteisesti, kun huomasin, että Rakennuslehdessä haettiin vastaavaa rakennusmestaria, työmaamestaria ja valvontarakennusmestaria.

Muut rakennusmestareille sopivat työpaikkahakemukset olivat projektipäällikölle, vastaaville työnjohtajille ja työnjohtajille. Näitä työpaikkailmoituksia oli yhteensä toistakymmentä.

Lehden teksteissä ei myöskään esiintynyt rakennusmestari-sanaa. Olen seurannut asian kehitystä pidemmän ajan. Tämän vuoden ensimmäisen lehden työpaikkailmoitukset mestarityöpaikkoineen olivat positiivinen yllätys, vaikka niissäkään ei etsitty vastaavaa rakennusmestaria.

Rakennusmestari ei esiinny kovin usein edes työmaiden esittelyissä. Ymmärrän, että rakennuslaissa tehtävänimike on vastaava työnjohtaja, koska työssä voi toimia muukin kuin rakennusmestari AMK-/rakennusteknikon tutkinnon suorittanut henkilö.

Tosin aiemmin tehtävässä toimivaa rakennusinsinööriäkin usein kutsuttiin vastaavaksi mestariksi. Nykyään työmaita johtamaan haetaan usein projektinjohtajaa, työmaapäällikköä tai hankejohtajaa. Vastaava työnjohtaja on toki jokaisella työmaalla lain vaatimusten mukaan. Rakennusmestari AMK on edelleen virallinen tutkintonimike.

Ari Angervuori rakennusmestari 1964, rakennusneuvos

Rakennusmestarin ammattinimike tai ”Pykmestari” on vanha ja kauan arvostettu titteli. Kustaa III:kin ylisti suomalaista kirkonrakentajaa: ”Minulla on huonoja ja hyviä pappeja, mutta vain yksi rakennusmestari Jacob Rijf”.

Olisi valitettavaa että niin hyvin tehtävää kuvaava ammattinimike kuin vastaava rakennusmestari häviäisi rakentamisen tehtävänimikkeistä, koska sillä on pitkät perinteet ja sillä on ollut korostettu vastuu töiden johtamisessa.

Helsingin rakennusjärjestyksessä todetaan esimerkiksi vuodelta 1859 § 43, ” I alla dessa fall plikte byggmästare eller muraremästare, under hvars inseende arbetet utföres, bubbelt eller femtio rubel silfver.”

Turun 1865 § 6 ja Viipurin rakennusjärjestyksessä 1871 § 44 todetaan: ”Kaikissa näissä tapauksissa sakotettakoon rakennusmestari eli muurimestari, jonka katsannossa työtä on tehty, kaksinkertaisesti tahi kahdesta kymmenestä kahteensataan markkaan asti.” Vastuuta on korostettu jo silloin.