Nyt parhaista läskiluista kopit ja lihat syödään! Kyllä, kyllä!

Näin vauhdittaa Merimieseläkekassan Matti Jokinen nuoria kollegojaan johtaessaan rakennushankkeen suunnittelua. Nyt tämä vahva, valmentajamaisen innostava johtamistyyli on käytössä allianssiurakkana toteutettavan Laajasalon kohteessa.

Rakennusinsinööri Jokinen oli Kassan kiinteistöpäällikkönä johtanut vuosia sekä kiinteistöhoito-organisaatiota että lukuisia rakennushankkeita, kun hän täyttäessään 63 vuotta toivoi tehtäväkuvaansa muutosta.

”Halusin pitkään samoissa tehtävissä olleena muutoksia arkirutiineihin, innostua uudelleen tavoitteelliseen työskentelyyn ja samalla löytää kiinteistövarantomme kehittämiseen uusia keinoja. Rakentamisessa kun on edelleenkin paljon kehitettävää; erityisesti kaikkien toimijoiden sitoutumisessa yhdessä asetettuihin ja hyväksyttyihin tavoitteisiin ja niiden laajassa ymmärtämisessä.”

Yhteinen tavoite kaikilla

Joukkuepelejä ja joukkueiden valmentamista harrastaneena Matti Jokinen on voinut käyttää osittain kilpa-areenoilla saamiaan johtamisoppeja rakentamisessakin. Molemmissa joukkueen tavoitteen tule olla yhteinen ja kaikkien tiedossa. Näin hänen mielestään ei suinkaan rakentamisessa aina ole.

”Perinteisissä toteutusmuodoissa ensin suunnitellaan hanke pitkälle ja vasta sitten – ja usein hintakilpailun kautta – toteuttajat tulevat kehiin. Silloin urakoitsija saa ohjeensa lähinnä piirustuksien ja speksien välityksellä. Valitettavasti tilaajan tavoite, jonka tulisi ohjata hanketta, jää heille hämäräksi ja sijalle tuleekin urakoitsijan oma tavoite, heille hyvä diili.”

Rakentamishankkeen monivaiheisuus, pituus ja lukuisat osapuolet johtavat aina tilanteisiin, joissa voi vetää välistä, jos sitä mahdollisuutta etsii. Siksi sitouttaminen tulee tehdä heti projektin alussa ja kasvokkain. Lisäksi on vielä tarkistettava viestin perillemeno väärinkäsitysten ja selittelyn välttämiseksi.

”Kaikkien toimijoiden on ymmärrettävä tilaajan, loppukäyttäjän sekä elinkaaritarkastelun mukaisesti asetetut tavoitteet ja työskentelevä alusta asti ”hankkeen parhaaksi” -periaatteella. Vaikka asiakirjoissa olisi virheitä, aukkoja ja ristiriitaisuuksia, niiden kylmäkiskoinen hyödyntäminen on väärin. Myöskin työselitysten ’… tai vastaava’ -sanaparit antavat liian usein urakoitsijalle mahdollisuuden pelaamiseen ja sitä kautta katteensa kasvattamiseen. Heidänkin täytyy sisäistää yhteinen tavoite, joka on allianssin, tilaajan parhaaksi. Ei siis vain urakoitsijan parhaaksi.”

Kunkin erityistaidot käyttöön

Jääkiekosta Jokinen on kaivanut toisenkin johtamisen perusprinsiipeistään. Hän ei pidä oikeana, jos vain pelaajien huonoimpia ominaisuuksia ryhdytään korjaamaan. Sen sijaan joukkuepeleissä on olennaista löytää jokaisen parhaat ominaisuudet ja hyödyntää niitä yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

”Jokaisessa meistä on erityiskykyjä, ei epäilystäkään, mutta kaikki eivät ole niitä maalintekijöitä. Jokaisen parhaat ominaisuudet on johtajan osattava kaivaa esiin ja käyttää joukkueen hyväksi. Kaikki haluavat ja hyväksyvät sen, että häntä käytetään oikein yhteisen tavoitteen hyväksi.”

Tätä joukkuehenkeä tarvitaan allianssissa, jossa kaiken takana ovat yhteiset tavoitteet, aito yhteistoiminta ja yhdessä tekeminen. Kunkin osapuolen edut ja palkkiot sovitaan jo hankkeen kehitysvaiheessa ja sen jälkeen pyritään vain yhteisesti hyväksyttyyn tavoitteeseen. Allianssiin valitaankin paras tiimi – ei halvinta.

Big room, allianssin työpaja

Allianssiurakan kehittämisvaiheessa hanketta parantavien ajatusten löytäminen vaatii luovuuteen innostavat olosuhteet ja siihen tarvitaan yhteinen työpaja ”Big Room”, jossa vuorovaikutus on aivoriihimäisen avointa.

Osapuolten osaaminen ei perinteisissä hankemalleissa Matti Jokisen kokemusten perusteella tule täysin hyödynnettyä. Niissä hankkeiden kehitysvaiheissa usein hirttäydytään vanhoihin ratkaisuihin. Allianssissa työpaja mahdollistaa osaajien taidon hyödyntämisen ja – yhdessä niin haluttaessa – vaihtoehtojen etsimisen ja arvioinnin.

Big Roomissa hankkeen tilaaja, suunnittelijat, rakentajat ja muut allianssin osapuolet työskentelevät yhdessä kasvokkain. Tehokas ja nopea tapa edetä prosessissa.

”Gunillankallion tontin hyödyntämistä arkkitehtuurikilpailun jälkeen pohdittaessa allianssi urakkamuotona tuntui kiinnostavalta ja sitä se on edelleenkin. Allianssilla etsimme 84 asunnon uudisrakennuskohteeseen uusia tehoja sekä kustannusten että tavoitteiden mukaisen laadun hallintaan. Täydellä vauhdilla on Fira Oy päätoteuttajana nyt jo toteuttamisvaihe käynnissä. Lopputulos tosin on vielä näkemättä, mutta odotukset ovat korkealla.”

Kunnioituksesta se lähtee

Eläkeiän saavuttaminen ei Merimieseläkekassan Matti Jokista ole estänyt etsimästä uusia haasteita ja kokeilemasta uusia työkaluja.

Johtamisen tärkeinä peruskivinään hän pitääkin uskallusta, itsensä likoon pistämistä ja ymmärrystä siitä, että kaikilla ihmisillä on jokin erillislahjakkuus. Kumppaneiltaan hän puolestaan vaatii oikeaa asennetta, riittävää nöyryyttä oppia kaikilta osapuolilta, uusien toimintatapojen opettelua ja kaikkien osallistujien kunnioittamista.

”Uutta virtaa tulvii suoniin, kun saa nuorten ja ammattitaitoisten ihmisten parissa kehittää hankkeita. Avoin keskustelu on antoisaa minulle, mutta varmasti myös muillekin osapuolille. Uskon täysien tehojen irtiottamisen onnistuvan koko porukasta allianssin viikoittaisissa tapaamisissamme kokemukseni peliin panemisella. Keskustelun pitää olla avointa ja kannustavaa eikä mitään ideoita saa väheksyä tai tappaa”.

Teksti Risto Pesonen, kuvat Ari Heinonen