Työnjohtajan ja työmaiden osaaminen on tärkeää, kun arvokas pintamaa otetaan talteen ja kierrätetään.

Helsingin kaupunki pilotoi kierrätyskasvualustojen valmistusta kesällä 2019 Kivikon käsittelykentällä. Raaka-aineet on saatu kaupungin työmailta.

Kierrätyskasvualustat hyödynnetään omissa rakennuskohteissa. Niiden osuus oli 15 prosenttia kaikista viherrakentamisessa viime vuonna käytetyistä kasvualustoista. Kokemukset olivat hyvät, joten tuotantoa lisätään.

Alkusysäyksen maamassojen kierrätykselle antoi läjityspaikkojen loppuminen kaupungista kymmenen vuotta sitten. Maamassojen kuljettaminen kauemmas ylijäämämaiden kaatopaikoille on kallista ja ympäristöä kuormittavaa.

Kierrätyskasvualustat tuovat urakoitsijoille uudenlaisia töitä ja vastuita. Se edellyttää työntekijöiden koulutusta ja opastusta.

”Kaikenlaisten maamassojen ja myös mineraalisen rakennusjätteen kierrätyksen osaamista tarvitaan lisää, vaikka kouluissa sitä opetetaan jo jonkin verran”, arvioi Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen.

Reseptit sovelletaan raaka-aineiden mukaan

Kivikossa valmistetaan kolmea niittymultaseosta sekä nurmikko- ja maisemointimultaa.

”Vihersuunnittelijoilta tuli palautetta, että nurmikko kasvoi meidän kierrätyskasvualustoillamme parhaiten ja oli tummimman vihreää, kertoo seosreseptien tekijä ja valmistuksen projektipäällikkö Risto Ahonen Starasta, Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksesta.

Raaka-aineina ovat metsänpohja ja peltotyyppinen pintamaa. Niiden mukana tulevat tärkeät pieneliöt ja siemenpankki, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Lehtikompostia ja vanhaa leikkihiekkaa lisätään reseptien mukaan.

Kun Ahonen on tarkastanut kentälle saapuvat pintamaat silmäillen, hän tietää mitä niistä tulee. Viljavuusnäyte määrittelee lopullisen käytön.

Koska sekoituksia ei myydä, niiden ei tarvitse täyttää lannoitevalmistelain vaatimuksia.

”On hyvä, jos tiedämme ajoissa minkälaisia puisto­rakentamiskohteita on tulossa. Tällöin voimme tehdä näissä kohteissa tarvittavia kasvualustatyyppejä jo valmiiksi”, ympäristöinsinööri Markku Nevalainen kertoo.

”Yritämme saada valmiit seokset nopeasti käyttöön, koska pitkä varastointi ei tee niille hyvää. Tarjonnan ja kysynnän sujuva kohtaaminen on haaste”, kertoo Staran ympäristöinsinööri Markku Nevalainen, joka vastaa kierrätyskasvualustojen tuotannosta.

Paras vaihtoehto on kierrättää pintamaat samassa kohteessa, josta ne kuoritaan. Aina työmaalla ei kuitenkaan ole tilaa varastointiin ja käsittelyyn. Siksi Kivikossa on paranneltu Raide-Jokerin työmailta tuotuja maita, jotka palautetaan hankkeen maisemointiin.

Maat seulotaan kierrätyskentällä

Kentällä työskentelee kolme kokenutta kierrätyskasvualustojen tekijää kaivinkoneella, pyörökuormaajalla, kankivälpällä sekä taso- ja kauhaseulalla. Isommat kivet ja juuret erotellaan erilaisilla seuloilla. Ainesosat sekoitetaan kaivinkoneen kauhalla seulonnan yh­teydessä.

Aumojen korkeudella ja painolla on väliä. Sopivan korkuisessa aumassa maa-aines pysyy kuivana helpoimmin. Jos taas aumassa on liikaa massaa, se painuu kentän pohjaan.

Vieraslajit poistetaan aumoista tarkasti, jos niitä sattuu itämään.
Kivikon kasvualustoja käytettiin viime kesänä pääasiassa Vuosaaren Huipun muotoiluun, puistorakentamiseen Vuosaaressa ja Sepän­mäen meluvalliin.

”Tarkoitus on kehittää laadukas valmistusketju. Käsittelykentän toiminnalla on jo omavalvontasuunnitelma. Nyt tekeillä on ohjeet rakennustyömaille esitutkimuksia ja lajittelevaa kaivuuta varten.”

”Esitutkimuksessa selvitetään pintamaakerrokset ja kasvillisuus. Lajittelevassa kaivussa kuoritaan karike ja humuskerros, jotka ovat maaperäeliöineen arvokkainta. Työnjohtajan osaaminen on siinä tärkeää. Myös viherrakentamisessa tarvitaan uutta osaamista.” 

 


Kierrätyskasvualustan hyötyjä:

  • Kuljetus- ja kaatopaikkakustannukset sekä hiilidioksidipäästöt vähenevät.
  • Kaupungin oma kasvualusta edullisempi kuin valmiina ostettava tuote.
  • Arvokkaimmat pintamaat saadaan talteen ja kierrätykseen maaperäeliöineen.
  • Luonnon monimuotoisuus säilyy ja lisääntyy.
  • Viljavuus on todettu hyväksi.
  • Hyötykäyttöä myös mm. lehtikomposteille, kerran käytetylle leikkihiekalle ja tiilimurskalle, joilla parannetaan seoksia.
  • Uusia taitoja ja työtä rakennustyömaille ja työnjohdolle.
  • Uusi mahdollisuuksia vihersuunnitteluun.

Teksti Riitta Malve, kuva Susanna Kekkonen