Työtehoa lisäämään

Rakennustaito 24/1917

Kuten tiedämme, on tässä maassa koko sen ajan, jonka sos. dem. puolue on reformeerannut sangen laajasti ruumiillista työtä tekevän luokan hyväksi, ollut johtavana lankana sanomaton häikäilemättömyys. »Keinoilla millä hyvänsä« on ollut tunnussanana. (…)

»8 tuntia työtä, 8 valistusta ja 8 lepoa«, – siinä sosialistiemme tunnustuslause. Mikä kaunis kolmikko tuossa sikermässä onkaan. Vaan kuitenkin sopinee olettaa, sikäli kuin nykyistä asemaa jo tunnetaan, että se joukko, joka on tällaisen ohjelman itselleen laatinut, ei ole edes ajatellutkaan seistä sen takana. Näin voidaan sanoa yksinkertaisesti siitä syystä, että kyseessä olevan lain kirjoittaminen on ollut verrattain helppoa kun ei ole toiselta puolen vähäisemmälläkään edistetty välttämättömän tasapainon pysyttämistä kulutuksen ja tuotannon välillä, ei ole toimittu työtehon lisäämisen hyväksi. Edesvastuuton kevyellä harkintakyvyllä varustettu aines kansamme keskuudessa on valmis laatimaan lakeja, jotka turvaavat tämän maan ruumiillista työtä tekevälle kansanainekselle mahdollisimman mukavan toimeentulon. Ikävä vaan, että tätä tehdessään tämä kansa on lähtenyt kiipeämään latvasta puuhun, ja on hyvin luultavaa että se joutuu monta kovaa kokemaan, ennenkuin tyvelle kerkiää.

Työtehoon, s.o. henkisen ja ruumiillisen työn tulosten runsauteen kai sittenkin sisältynee jonkun kansan hyvinvoinnin edellytykset. Jos siis uudistuksia halutaan, ei asian tätä puolta ole unohdettava. Järjestetyn, järkiperäisen työn tuloksista nauttivat mainitaksemme esimerkiksi amerikalaiset, englantilaiset ja saksalaiset. Lähinnä ne henkilöt, jotka personallisten kokemustensa perusteella voivat verrata asemaa tässä suhteessa esim. edellä mainittujen kansojen ja meidän kansan välillä, saanevat jotenkin pessimistisen kuvan meidän oloistamme säännöllisten aikojen palattua taas maailman taloudellisia oloja määrittelemään.

Tämän kansan keskuudesta pitäisi siis nousta miehiä, joilla on tarmoa ja kykyä ohjata ja johtaa kansamme ruumiillisen ja henkisen työn tulokset käytettävissä olevin keinoin niin voimaperäisiksi, että työntuloksemme kykenevät antamaan meille olemassaolon riittävän mahdollisuuden. Maassa sellaisessa kuin on Saksa, jossa rauhan aikana laskettiin työteho keskimäärin 40 % korkeammaksi kuin meillä, lausui sikäläinen sosialistijohtaja Scheidemann joku aika sitten pitämässään puheessa, että Saksan kansan on saatava nousemaan työtehonsa noin 50 %:lla entisestään ollaksensa Saksalla yhä edelleenkin ne edellytykset tulevaisuudessa, kuin mihin se oli itsensä sijoittanut kansojen joukossa erinomaisesti järjestetyllä energiallaan ennen tätä kansojen veristä kamppailua.

Tarmokkaaseen työhön työtehon kohottamiseksi niinhyvin ruumiillisessa kuin henkisessäkin suhteessa olisi siis meilläkin syytä ryhtyä – ennenkuin on liian myöhäistä.

H. H:nen (pääkirjoitus)