Vuonna 2017 sattui Suomessa palkansaajille yhteensä 127 991 työtapaturmaa. Näistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvatuista työtapaturmista 103 441 oli työpaikkatapaturmia ja 24 550 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita työtapaturmia. Työpaikkatapaturmien määrä nousi noin 5 %:a ja työmatkatapaturmien noin 14 %:a vuodesta 2016.

”Työmatkatapaturmien määrä nousi selvästi edellisvuodesta. Tammi-maaliskuussa sattui liukkaista keleistä johtuen tavanomaista enemmän tapaturmia. Yksittäisillä erittäin liukkailla päivillä on merkittävä vaikutus työmatkatapaturmien määrään – yhtenä päivänä voi sattua yli 1000 työmatkatapaturmaa. Ennakointi, työjärjestelyt, riittävän ajan varaaminen työmatkaan ja kelin mukaisten varusteiden käyttö auttavat ennaltaehkäisemään työmatkatapaturmia”, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimuspäällikkö Marja Kaari.

Tapaturmataajuus kääntyi nousuun

Tapaturmataajuus lasketaan jakamalla sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä vastaavana aikana tehdyillä työtunneilla. Taajuuden laskemiseen ei oteta mukaan työmatkatapaturmia. Tapaturmataajuus kuvaa työturvallisuuden muutosta työtapaturmien lukumäärän muutoksia paremmin.

Kaikkien toimialojen tapaturmataajuus oli 29,4 työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia vuonna 2017. Taajuus nousi vuodesta 2016, jolloin taajuus oli ennätysalhainen (28,4).

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan palkansaajien tekemien työtuntien määrä nousi 2 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Työpaikkatapaturmien määrä nousi suhteessa enemmän kuin tunnit kasvoivat, joten taajuus nousi noin 3 prosenttia vuodesta 2016.

”Noususuhdanteessa on tyypillistä, että tuntiluku ei reagoi muutoksiin yhtä nopeasti kuin tapaturmien lukumäärä, jolloin taajuus näyttää nousevalta.”, kertoo Kaari.

Taajuudet päätoimialoilla vuonna 2017

  • Teollisuus 32,1 työtapaturmaa per miljoona työtuntia (kasvua 6 % vuoteen 2016 verrattuna)
  • Rakentaminen 60,9 työtapaturmaa per miljoona työtuntia (laskua -2 %)
  • Tukku- ja vähittäiskauppa 28,4 työtapaturmaa per miljoona työtuntia (kasvua 2 %)
  • Kuljetus ja varastointi 40,7 työtapaturmaa per miljoona työtuntia (kasvua 1 %)
  • Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 52,4 työtapaturmaa per miljoona työtuntia (kasvua 6 %)
  • Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut 33,0 (kasvua +2 %)
  • Kuntasektori 24,5 (kasvua +3 %)

”Monilla päätoimialoilla taajuudet kääntyivät nousuun. Nousua oli erityisesti teollisuudessa ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla, missä taajuuden nousua selittää vuokratyössä sattuneiden työtapaturmien lisääntyminen. Rakentamisessa sen sijaan taajuus laski”, toteaa Kaari.

Yrittäjien työtapaturmien määrä laski

Vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin vuonna 2017 yhteensä 6 240 työtapaturmaa. Näistä 675 oli työmatkatapaturmia eli tapaturma sattui asunnon ja työpaikan välisellä matkalla. Yrittäjien työpaikkatapaturmien määrä laski noin 14 % edellisvuodesta.

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä väheni

Tämän hetkisen tiedon mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli viime vuonna 17 palkansaajaa. Vuonna 2016 työpaikkatapaturmissa sai surmansa 24 ja vuonna 2015 yhteensä 27 henkilöä.

Tarkempia tilastotietoja Tikusta

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastosovelluksessa Tikussa voi tutkia tarkemmin vuoden 2017 työtapaturmatilastoja. (Vuoden 2017 aineisto julkaistaan tilastosovelluksessa torstaina 15. marraskuuta, siihen asti sovelluksessa vuoden 2016 aineisto nähtävissä.)

https://tilastoportaali.vakes.fi/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?reportName=Tikku&reportPath=/6.%20Julkinen/3.%20Tapaturma/Raportit/&reportViewOnly=true&reportContextBar=true

Julkaisemme vuoden 2017 tilastoaineistosta analyysin tapaturmien vakavuuksista joulu-tammikuussa ja työtapaturmien sekä muuttuvien työntekopaikkojen ja työprosessien välisestä korrelaatiosta tammi-helmikuussa 2019.