Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi viime vuonna peräti 75 prosenttia eli 2 400 megawattia nousten lähes 5 700 megawattiin. Uusia voimaloita otettiin käyttöön 437 kappaletta, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys (STY).

Viime vuodet ovat Suomessa olleet tuulivoimabuumin ­aikaa. Vielä viime vuosikymmenen alussa voimaloita oli vähän. Nyt toiminnassa on noin 1 400 yksikköä eli turbiinia.

Viime vuonna tuulivoimaloiden yhteenlaskettu tuotanto­ oli 11,5 terawattituntia eli ne tuottivat 14 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta. Valtaosa ennätysvuonna asennetuista­ ­uusista voimaloista otettiin käyttöön loppusyksyllä, joten energiatilastoissa tämä tuotantokapasiteetin jättiharppaus näkyy kunnolla vasta kuluvana vuonna.

STY ennustaa, että uusien voimaloiden rakennustahti tasoittuu lähiaikoina: vuotuinen kapasiteetin lisäys on 1 000 megawatin luokkaa. Ennusteen mukaan vuonna 2025 tuulivoima kattaisi vähintään 28 prosenttia Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

Yksittäisen voimalan keskimääräinen fyysinen koko ja ­kapasiteetti ovat kasvaneet reippaasti. Viime vuosina asennettujen voimaloiden, tarkemmin sanoen tuulivoimapuiston yhden yksikön roottorin halkaisija on keskimäärin jo yli 150 metriä ja napakorkeus 140 – 150 metriä. Siten myös voimalan keskimääräinen tuotantokapasiteetti on noussut: uusimmissa se on yli viisi megawattia. Yhdessä tuulivoimapuistossa olevien turbiinien määrä vaihtelee muutamasta yksiköstä useisiin kymmeniin.
Tuulivoimaloita on eniten länsirannikolla ja Lapissa. Pohjois-Pohjanmaa on varsinainen tuulivoimapuistojen maakunta,­ jossa uusien voimaloiden rakentaminen myös ­jatkuu vilkkaana.

Teksti Martti Ristimäki kuva Adobe