Maankäyttöä, asuntorakentamista ja liikenteen kehittämistä koskevat MAL-sopimukset ovat laajenemassa Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seuduille. Valtio ja näiden alueiden kunnat pääsivät asiasta yhteisymmärrykseen huhtikuun lopussa. Sopimukset ulottuvat 2030-luvun alkuun. Sopimuksilla säädellään valtion ja näiden kaupunkiseutujen välistä sekä seudun kuntien välistä yhteistyötä. Valtio jakaa kehityshankkeisiin tukia.