Energiainvestoinnit julkisissa rakennuksissa ovat useimmiten kannattavia, ilmenee tuoreesta selvityksestä. LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu selvittivät Imatran ja Lappeenrannan julkisrakennusten energiatehokkuuden parantamista sekä erilaisia korjaus-, ­peruskorjaus- ja investointivaihto­ehtoja. Tutkimuskohteina olivat kaupungintalot sekä useita yritys- ja koulukiinteistöjä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin rinnakkain kussakin kiinteistössä toisaalta peruskorjauksen ja toisaalta­ pitkän aikavälin korjaussuunnitel­mien kustannuksia sekä näihin hankkeisiin yhdistettävien energia­investointien kannattavuutta.

Tutkijat löysivät käyttökustan­nusten säästömahdollisuuksia ja samalla myös tapoja vähentää päästöjä.

Julkisrakennusten korjausvelka on mittava.