KIRA-kasvuohjelman tavoittee­na on vauhdittaa kiinteistö- ja rakennus­alan kehittämistä muun muassa edistämällä vihreään siirtymään, tuottavuuden parantamiseen ja ­digitalisaatioon liittyviä hankkeita. Kasvuohjelman ohjelma­johtaja ­Mia Toivanen aloitti tehtävässään ­tammikuussa.

1. Mikä on tärkein tehtäväsi tänä vuonna KIRA-kasvuohjelman
vetäjänä?
Tärkein tehtävä on tuoda alan pieniä ja isoja kehittämishankkeita
ja onnistumisia näkyväksi! Alan kehitys­työtä tehdään pirstaleisesti, ja pyrimme verkottamaan tätä. Levittämällä ja skaalaamalla esimerkkejä ja toimintatapoja uudistetaan alaa läpäisevästi.


2. Kumpaa tarvitaan enemmän alan uudistumiseen – toimijoiden tiiviimpää yhteistyötä vai lisä­rahaa kehityshankkeisiin?
Kaikki lähtee yhteistyöstä: uusia ja ennakkokuulottomiakin kumppanuuksia kehittämiseen, konkreettisia yhteisiä hankkeita. Kehitys- ja vientirahoitusta tarvitaan mahdollistajaksi. Mielestäni ala tarvitsee kuitenkin kipeimmin uusia rahoitus­mahdollisuuksia jo tehtyjen ratkaisujen ja toimintamallien laajaan käyttöönottoon!

3. Kerro käytännön esimerkki­ ­siitä, miten KIRA-kasvuohjelma­ tuottaa hyötyä rakennustyö­maiden arkeen.
Levitämme jo tehtyjä ja tekeillä olevia työmaalla tarvittavan tiedon digiratkaisuja. Paljon on käynnissä, kun vain saisimme tiedosta riittävän yhteentoimivaa – tämä näkyisi pian laadussa ja tuottavuudessa.

Lue Mia Toivasen kolumni.

KIRA-kasvuohjelman esittely,
kirafoorumi.fi/kira-kasvuohjelma