KIRA-digi starttasi viime vuoden syyskuussa tavoitteenaan vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota valtionhallinnon, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Hankkeen visiona on saavuttaa avoin ja yhteen toimiva tiedonhallinnan ekosysteemi eli saada rakennetun ympäristön tieto-omaisuus hyötykäyttöön ja uusien palvelujen raaka-aineeksi. Kenttä on hyvin laaja, KIRA-digi koskettaa kaikkia elinkaaren vaiheita maankäytöstä kohteiden suunnitteluun, rakentamiseen sekä käyttöön ja ylläpitoon asti rakennukset ja infrastruktuuri huomioiden.

Laajuuden vuoksi myös tekeminen on ollut monipuolista. Tapahtumia ja viestintää on pyritty kohdentamaan laajasti eri kohderyhmille, ja yhteisö innokkaita uudistajia onkin koko ajan kasvanut.

Kokeillen alkuun

Hankkeessa on kolme osaa:

  1. tiedonhallinnan harmonisointi, jossa alan tiedonhallinnan perusteita, kuten rakennuksen ydintietoja ja yhteisiä tunnisteita (kuten kohteiden pysyvät id:t) pyritään laittamaan kuntoon,
  2. säädösmuutokset, jossa tunnistetaan ja muutetaan kehitystä hidastavaa lainsäädäntöä sekä
  3. kokeilut ja pilotit, joilla edistetään nopean kokeilukulttuurin omaksumista ja löydetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kokeiluhankkeisiin voi saada 40 % suoraa valtiontukea. Vuosina 2016–2018 kokeiluja rahoitetaan yhteensä noin neljällä miljoonalla. Syksyyn mennessä 48 hanketta on saanut yhteensä jo 1,7 miljoonaa euroa tukea.

Alun perin ajatuksena oli startata tiedonhallinnan harmonisoinnilla ja säädösmuutoksilla, joita sitten kokeiluhankkeilla testattaisiin käytännössä. Tekeminen lähti kuitenkin vauhdikkaasti liikkeelle kokeiluhankkeet edellä.

Alalla on selkeästi ollut patoutunutta kysyntää kokeilevalle kehittämiselle, joka nyt löysi kanavan KIRA-digin kautta. Samalla kokeiluhankkeet ovat tehneet näkyväksi tarpeita tiedonhallinnan harmonisointiin ja säädösmuutoksiin eli käänteinen lähestymistapa osoittautuikin luontevaksi.

Käynnissä olevat kokeilut kattavat jo hyvin koko kentän ja eri elinkaaren vaiheet. Suurimmat rykelmät ovat syntyneet älyrakennuksiin, tietomallien hyödyntämiseen ylläpidossa sekä erilaisiin palvelualustoihin.

Jatkossa painopiste siirtyy kokeiluista syntyvien tulosten viestintään, jatkohyödyntämiseen sekä laajempaan jalkauttamiseen. Yksittäisiin kokeiluhankkeisiin voi tutustua tarkemmin kiradigi.fi- sivustolla.

Tapahtumilla pöhinää ja yhteistä ymmärrystä

Hankkeen keskeinen tavoite on toimintatapojen ja kulttuurin muuttaminen avoimempaan suuntaan ja tätä on haluttu tukea lisäämällä vuorovaikutusta erilaisten tapahtumien avulla. Yksi kiitosta kerännyt tapahtuma on ollut #Pause by KIRA-digi, jossa on pysähdytty aamupalalle puoleksitoista tunniksi keskustelemaan syvällisesti tietystä digimurrokseen liittyvästä teemasta yhden asiantuntijan kanssa.

Tähän asti käsiteltyjä teemoja ovat olleet muun muassa alustatalous, kokeilukulttuuri ja API-rajapinnat. Kaikkiin KIRA-digin tapahtumiin on vapaa pääsy ja osallistuminen on mahdollista myös etänä striimin kautta.

Tervetuloa mukaan osallistumaan ja kokeilemaan sekä uudistamaan rakennettua ympäristöämme – bitti kerrallaan.

Teksti Teemu Lehtinen, Chief Digital Officer (Digipäällikkö), KIRA-digi project (KIRA-digi-hanke)