Jyväskyläläinen Lasse Laulainen on kehittänyt yläpohjan lämpövuoto-ongelmiin ratkaisun: kattotuolien vinosauvojen alle laitetaan EPS-levystä leikatut kiilat, jotka estävät puhalluseristeen painumisesta aiheutuvien tunnelien syntymisen.

Yläpohjan puhalluseriste painuu vuosien kuluessa jopa 20 prosenttia. Esimerkiksi jos eristeen paksuudeksi on ajateltu painuman jälkeen 45 senttiä, eristettä pitää puhaltaa 56 senttiä eli painuma on 11 senttiä. Näin vinosauvojen alle muodostuu reilut kiilamaiset tunnelit, jotka menevät naulalevyihin asti. Vinosauvojen alle jäävistä tunneleista vuotaa lämpöä yläpohjaan aiheuttaen lämpöhukkaa, jonka lämpökamera selkeästi osoittaa. Jos höyrynsulkumuovissa on reikiä, myös kosteus- ja homeongelmien riski kasvaa.

Lasse Laulaisen kehittämien LÄSÄ-lämmönsäästäjien takana on oman talon purku kosteusvaurioiden takia 1990-luvun alussa. Ajatus lämmönsäästäjistä jäi kytemään yli 20 vuodeksi, kunnes syyskuussa 2013 Laulainen laittoi patenttihakemuksen vireille ja tilasi Finnmapilta tutkimuksen yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutuksesta rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn.

Tutkimuksen yhteenvetona voi todeta, että lämmöneristeen painuminen ja ilmarakojen muodostuminen lisää kosteuden tiivistymisen riskiä naulalevyrakenteen pinnalla, kun EPS-kolmiot puolestaan estävät ilmarakojen muodostumisen torjuen raoista johtuvan kosteuden tiivistymisriskin. Lisäksi EPS-kolmiot kattotuolien vinotukien alla estävät energiahäviöiden lisääntymisen.

Laulainen tilasi lausunnon tuotteensa toimivuudesta Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan professorilta, Jukka Vinhalta.

Vinha toteaa muun muassa: kun riittävän korkeat EPS-palat kiinnitetään vinosauvojen alapuolelle, puhalluseriste painuu eristepalojen pystysuoria pintoja vasten, jolloin ilmatunneleita ei synny. Ratkaisu parantaa lämmöneristekerroksen ilmatiiveyttä ja poistaa ilmatunnelien aikaansaaman kylmäsiltavaikutuksen. Rakenteen kosteustekninen toiminta paranee ja riski homeen kasvulle otollisten olosuhteiden syntymisestä vähenee.

Onko LÄSÄllä mahdollisuuksia kehittyä taloudellisesti kannattavaksi tuotteeksi, kun kuka tahansa voi ostaa EPS-levyä ja leikata siitä kiiloja?

”Tämä on totta, mutta patenttihakemus estää idean kaupallisen käytön. Sitä paitsi, myynnissä ei ole tyypillisen kattotuolin puutavaran paksuista, 42-millistä EPS-levyä. Muilla materiaaleilla riski taas kasvaa, että kattotuoli jäykistyy liikaa, jolloin voi syntyä vaurioita”, Laulainen toteaa.

Hän uskoo myös, että tuotteen edullinen hinta parantaa sen myyntimahdollisuuksia.

”EPS-levyjä ei kannata alkaa leikkaamaan, kun nyt on saatavilla kattotuoleja, joissa on kahdeksan metrin jänneväliin asti LÄSÄ-Lämmönsäästäjät valmiiksi asennettuna 25 euroa + alvi.”

Teksti Arto Rautiainen, kuvat Sauli Tuominen, Lasse Laulainen