Rakentamisen Laatuteko 2016 -kilpailun voitto jaettiin kahden ehdokkaan kesken. Voittajat valinnut ministeri Kimmo Tiilikainen palkitsi sekä työntekijä- että työnjohtopuolen. Laaturakentamisesta palkittiin YIT:llä vastaavana mestarina työskentelevä Aki Ahremaa sekä Aren putkiasentajaryhmä.

Lähes 20 vuotta YIT:llä työskennellyt turkulainen Ahremaa on jämpti johtaja, joka omalla esimerkillään luo koko työmaahenkilöstölle laadukkaan tekemisen ilmapiiriä. Perustelujen mukaan Ahremaan kaikessa toiminnassa nousee esille vahva tahto laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Aren putkiasentajaryhmä palkittiin erityisesti yhteistyökyvyn, myönteisen asenteen ja ennakoivan työskentelytavan ansiosta. Ryhmän työntekijät Simo Järvelä, Joonas Saarimaa, Timo Kaarakainen ja Arto Keski-Nikkola kertovat työnsä lähtökohdaksi sen, että kun oma työ tehdään kerralla kuntoon, myös muut pystyvät tekemään osuutensa sujuvasti.

Rakentamisen laatuteko -kilpailu on osa laajempaa laadun kehittämishanketta. Rakennusteollisuus RT:n kanssa kilpailun toteuttavat Rakennusliitto, Rakentamisen Laatu RALA ja Rakennuslehti.

Teksti Sirkka Saarinen