HKL:n johtokunta ja Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja ovat valinneet YIT:n ja VR Trackin muodostaman ehdokasryhmittymän Raide-Jokerin rakennusurakoitsijaksi.

Raide-Jokerin kokonaisbudjetti on 275 miljoonaa euroa, josta rakentamiskustannusten osuus on tilaajan arvion mukaan noin 205–225 miljoonaa euroa.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava noin 25 kilometriä pitkä pikaraitiolinja. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Se tuo myös mahdollisuuksia rakentaa huomattava määrä uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen. Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa alkuvuonna 2019.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Hankkeen osapuolina toimivat Helsingin ja Espoon muodostama tilaajaorganisaatio, kesällä valittu suunnitteluryhmittymä (Ramboll, Sito ja VR Track) sekä nyt valittu urakoitsijaryhmittymä.

Projektissa käynnistyy seuraavaksi kehitysvaihe, jossa urakoitsija, suunnittelija ja tilaaja suunnittelevat ja kehittävät rakentamisprojektin sisältöä. Samalla tarkentuvat projektin kustannukset ja aikataulu. Noin vuoden kestävän kehitysvaiheen jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen, jolloin rata rakennetaan.