Mikkelin Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK:n puheenjohtaja Markku Partanen on tyytyväinen Mikkelin talousalueen rakentamisvauhtiin. Uutta rakennetaan ja vanhaa remontoidaan kovalla vauhdilla.

”Rakennuspuolen suosio toisella asteella on varsin vakaa. Rakennusala on perusvarmaa koulutusta, jonka koulutuksen käyneet työllistyvät varsin mukavasti”, Partanen summaa.

Alueen yritykset ovat tiiviisti mukana koulutuksessa tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja.

Mikkelin yhdistyksen jäsenasiamiehenä, rahastonhoitajana ja tiedottajana toimiva Minna Haukka on samoilla linjoilla.

Haukka valittelee hienoista pulaa etenkin kokeneemmista suunnittelijoista, valvojista ja mestareista. Aloittaville yrityksille tilanne voi olla hankala, sillä insinöörit ja mestarit eivät kovin herkästi vaihda työnantajaansa.

”Olemme RKL:n toimesta tiivistämässä yhteistyötä alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Meillä Mikkelissä on tähän hyvät edellytykset, sillä yrityspuolelta löytyy niin elementti- ja betonirakentamisen kuin puu- ja hirsirakentamisen osaamista”, Haukka toteaa.

Koulutuksia järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Partanen ja Haukka uskovat, että aiempaa laajemman ja ajankohtaisiin asioihin pureutuvan yhteistyön avulla lujittuva osaamisverkosto houkuttelee jatkossa entistä enemmän nuoria insinöörejä ja mestareita mukaan RKL:n toimintaan.

”Nykyään tietoa on netissä, mutta ei se mielestäni mitenkään korvaa kasvokkain tapahtuvaa kanssakäyntiä ja keskustelua RKL:n ammattilaisten kanssa. Vertaistuki ja osaamisverkosto ovat ensiarvoisen tärkeitä osatekijöitä ammattitaidon ylläpidossa”, Markku Partanen korostaa.

Teksti ja kuva: Visa Vilkuna