Syntyi myös kannanotto opintoasiainpäällikköverkoston työvaliokunnalle


RKL järjesti 22.3. kuudennen kerran Rakennusmestari AMK -koulutuksen yhteistoimintapäivän Tampereen ammattikorkeakoululla.

Paikalle oli saapunut jälleen kerran joukko eri ammattikorkeakoulujen rakennuspuolen opetuksesta vastaavia ammattilaisia. Päivän avasi arvokkaasti tamperelainen kansanedustaja Sofia Wikman.

Kansanedustajan mukaan Suomi pärjää jatkossakin ainoastaan osaamisella. Hänen mukaansa oppiminen on elinikäistä. Tämän päivän opiskelija joutuu työurallaan tekemään 2-3 uraa. Teknologia ja kansainvälisyys muuttavat työelämää lakkaamatta.

”Väestö ikääntyy ja syntyvyys on matala. Tämä johtaa siihen, että monilla toimialoilla on jo nyt pula ammattitaitoisista tekijöistä”, Sofia Wikman pohti avauspuheessaan.

Kansanedustajan mielestä hyvän koulutuksen pohja luodaan toimivasta varhaiskasvatuksesta. Lisäksi peruskoulua on kyettävä jatkossakin kehittämään. Suomesta maailman osaavin kansa on oltava hallituksen kärkitavoitteita.

Tulevalla hallituksella on kuitenkin isoja haasteita edessään. Vuosittain lähes 6 000 nuorta päättää peruskoulun ilman että kykenee jatkamaan jatko-opintoihin toiselle asteelle. Nyt vaalien alla koulutus on jälleen noussut vaalilupausten keskiöön. Toivottavasti vaalipuheet koulutukseen panostamisesta tällä kertaa johtavat myös tekoihin.

Annika Alppi Tampereen rakennusvalvonnasta valisti opettajia rakentamisen lupakäytännöistä. Päivän päätteeksi T2H Rakennuksen toimitusjohtaja Henri Huhdanpää tiivisti hyvän mestarin perustaidoista.

”Sen lisäksi, että hallitsee rakentamisen perustaidot (aikataulut, kustannuslaskenta, työturvallisuus), nuorella täytyy olla terve itsetunto. Tänä päivänä sosiaalisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat”, Huhdanpää listasi.

Opettajien tapaaminen keskiössä
Kannanotto opintoasiainpäällikköverkoston työvaliokunnalle

Tärkeimpiä asioita TALK-päivässä on opettajien tapaamiset ja AMK-kohtaiset esittäytymiset. Opettajat kertovat ajankohtaisia kuulumisia koulujensa oppilaspaikoista, hakumääristä, opetuksen sisällöstä ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta.

Tänä vuonna kaikki paikalla olevat opettajat allekirjoittivat myös kannanoton rakennusmestarikoulutuksen valintaperusteisiin. Vastine toimitetaan ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäällikköverkoston työvaliokuntaan. Kannanotossa vaaditaan yksimielisesti, että koulutuksen laadun kannalta on tärkeää säilyttää rakennusalan työkokemuspisteet rkm-koulutuksen valintaperusteena.

Vastineen allekirjoittivat Esa Leinonen (Turku), Jari Komsi (H:linna), Matti Toppi, Antero Stenius (Oulu), Paula Kokko (Saimaa), Markku Oikarinen (Savonia), Pekka Lähdesmäki (J:kylä), Jouni Ruotsalainen (Metropolia), Marita Viljamaa (S:joki), Petri Murtomaa ja Hannu Kauranen (Tre) ja RKL:n puheenjohtaja Ari Autio.

Jokainen opettaja kertasi omia opetussuunnitelmia ja ynnäsi yhteen paikallisia haasteita rakennusalan opetuksessa. Alueellisia eroja on, se on selvä, mutta suurin ongelma on resurssit.

Päivän päätteeksi sovittiin, että seuraavan vuoden TALK -päivät järjestetään jälleen Tampereella maaliskuun puolessa välissä.