Merkittävä joukko RT:n jäsenyrityksiä on lähtenyt mukaan hankkeeseen, jossa tuotetaan rakennusalalle yhteinen työturvallisuusperehdytys. ePerehdytyksen ideana on kertoa työmaaperehdytyksen yleiset asiat. Työmaalla käydään edelleen oma perehdytys, mutta sen painopiste on työpaikkakohtainen ja työmaan erityispiirteisiin keskittyvä.

ePerehdytys kyetään suorittamaan verkossa ennen töiden aloitusta, hyväksytty suoritus on voimassa kaikilla rakennustyömailla 12 kk kerrallaan. Verkkopohjaista koulutusmallia on tarkoitus pilotoida yrityksissä alkuvuodesta.

Kehitystyöstä vastaavat RT:hen kuuluvat Rakennusmedia ja RATEKO. Sisältötyöhön osallistuvat myös Mittaviiva ja muina kumppaneina Rakennusliitto, Pro, Aluehallintovirasto, STUL, sekä Suomen Tilaajavastuu.

RKL pilotoi 2016

RKL pilotoi verkkokoulutusta 2016 (Kylmäsillat). Aineisto tuotettiin yhteistyössä RIA:n ja Kingspan Insulationin kanssa. Kohderyhmä on erityisesti RKL:n ja RIA:n jäsenet sekä rakennusalan opiskelijat.

Koulutukseen pääsee osoitteessa www.koulutus-rkl.fi valitsemalla Kylmäsillan-kurssin ja kirjautumalla vierailijana.

Kurssisivun keskipalstassa löytyy tuottamamme aineisto jaettuna eri tasoihin. Jokaisen tason jälkeen seuraa case-esimerkkejä, joiden avulla opiskelijaa tutustuu aiheeseen ja sisältöön käytännön esimerkkien kautta ennen kuin siirtyy seuraavalle tasolle. Lähdeviitteiden kautta asiaan voi tutustua syvällisemmin.