RKL toimii jäsenistönsä edunvalvojana monin eri tavoin. Yksi keskeisimpiä keinoja on ammatillisen osaamisen ja työn arvostuksen kehittäminen koulutuksella.

RKL:n paikallisyhdistykset luovat jäsenilleen lisäarvoa omalla koulutustoiminnallaan. Näin myös Torniossa, jossa vuonna 2010 päätettiin ottaa koulutus keskeiseksi toiminnan painopisteeksi. Kestoltaan puolesta päivästä kahteen päivään kestäviä koulutustapahtumia on järjestetty vuosittain. Tuorein koulutustapahtuma oli 26.10.2017, jossa päivän aiheena oli Kosteusvauriot, riskirakenteet ja niiden korjaus. Paikalla oli kolmekymmentä osallistujaa Lapin alueelta.

Avoimia koulutuksia

Lyhyillä, mutta tehokkailla koulutuspäivillä voidaan huomattavasti vaikuttaa ammattilaisten osaamisen kehittämiseen ja parantaa rakentamisen laatua sen koko kirjossaan. Alussa koulutukseen liittyen tehtiin jäsenistöltä koulutustarvekartoitus. Tästä saatiin suuntaviivoja kiinnostavista aiheista.

Tornion yhdistyksen puheenjohtaja Sauli Lahdenperä toteaa, että vuosittain on järjestetty keskimäärin kaksi laajempaa koulutustapahtumaa. Lisäksi jäsenkokoontumisissa on ollut alustuksia ajankohtaisista ammatillisista aiheista 4–5 kertaa vuodessa.

Koulutusaiheista esimerkkeinä tilaisuudet ”Energiatehokkuus, suuri mahdollisuus vai hallitsematon riski”, ”Rakentamisen kuivaketju”, ”Kosteus- ja Hometalkoiden koulutukset”, ”Hybridilämmitysjärjestelmät ja energiatehokkuus” sekä ”Vastaavan työnjohtajan koulutus”.

Koulutustapahtumia on jäsenistön lisäksi tarjottu aina laajemmin rakennusalan toimijoille. Tämä toimintamalli on varmistanut koulutusten toteutumisen, kun on saatu lisää osallistujia. Yleensä koulutuksissa on ollut puolet RKL:n jäsenistöä ja puolet muita osallistujia. Näin on saatu pienelle yhdistykselle lisää näkyvyyttä ja näitä tilaisuuksia on hyödynnetty jäsenhankintakampanjoinnissa. Tämä toimintatapa on tuonut yhdistykseen myös uusia jäseniä.

Koulutusaiheena kosteusvauriot, riskirakenteet ja niiden korjaus

Viimeisessä koulutuksessa käsiteltiin eri vuosikymmenillä rakennettujen rakennusten riskirakenteita ja niiden korjausta sekä rakennusfysiikan huomiointia pääkouluttaja Savora Oy:n Pertti Heikkisen johdolla. Lisäksi hyödynnettiin paikallista osaamista rakennusvalvonnan roolia käsitelleellä puheenvuorolla ja tarkasteltiin aihetta asbestiasioiden huomiointi korjausrakentamisessa.

Koulutustapahtumaan osallistui 15 RKL:n jäsentä ja saman verran muita rakennusalan toimijoita. Osallistujajoukko koostui rakennusvalvonnan, rakennuttamisen, rakennus- ja LVI-suunnittelun, rakennustyömaiden, ammattiopetuksen ja terveystarkastuksen ammattilaisista edustaen näin moninaisesti rakentamista.

Koulutuksen loppukeskustelussa koulutustapahtuma sai kokonaisuutena kiitettävän palautteen ja erityisesti nostettiin esille hyvä saavutettavuus, kun koulutus toteutettiin Torniossa.

Torniolainen Rkm Arvo Keränen kehui koulutusta. Palautteen mukaan asioiden käsittely aiheutti myös ”suunnan muutoksen” suhtautumisessa korjausrakentamisen asioihin.

Koulutuksen yhteydessä oli esillä mm. FISE -pätevöitymiseen tähtäävät koulutukset kuntoarviointiin ja korjaussuunnitteluun. Keskusteluissa tuli myös esille RKL:n keskeinen rooli ja sen vahvistaminen jäsenistön alueelliseen koulutuspalveluun yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.

 

Teksti ja kuva Sauli Lahdenperä