Finnevikin silta on voittanut Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin järjestämän Vuoden Silta 2016 -kilpailun. Espoon pisin silta täytti parhaiten vuoden teeman ”Elinkaarinäkökulma suunnittelussa”.

”Halusimme vastaanottaa tänä vuonna Vuoden Silta -kilpailuun ehdotuksia, joissa olisi huomioitu sillan elinkaarikustannukset, ympäristövaikutukset ja helppo korjattavuus”, tuomariston puheenjohtaja, Liikenneviraston Taitorakenneyksikön projektipäällikkö Timo Tirkkonen, kertoo.

Voittoisa suunnittelutiimi sai kehuja poikkileikkauksen muuntojoustavuudesta, sillan elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen huomioon ottamisesta materiaalivalinnoissa, tarkastuksen helpottamisesta kulkutasojen avulla sekä rakenteiden muotoilusta mahdollisimman vähän likaa kerääviksi.

Viime elokuussa valmistunut 365- metrinen Finnevikin silta täydentää merkittävästi Espoon pääkatuverkostoa.

”Se nopeuttaa matka-aikaa Kaitaalta ja Finnoosta Matinkylään useita minuutteja. Sillan merkitys on suuri koko tulevan Finnoon kaupunginosan rakentamiselle. Se palvelee ensi syksynä myös Espoonlahden suunnasta tulevaa liityntäliikennettä Matinkylän metroasemalle”, Harri Tanska, Espoon kaupungin kaupunkitekniikan johtaja sanoo.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL haluaa nostaa Vuoden Silta -kilpailulla sillansuunnittelun tasoa sekä kiinnittää erityishuomiota sillan sopivuuteen ympäristöönsä sekä sen hyvään ulkonäköön. Palkintoa on jaettu vuodesta 2001 alkaen.

Kuva Petteri Huoponen