Vihervuoden avajaistapahtumassa Jyväskylän Paviljongissa helmikuussa jaettiin kahdeksan Vihervuoden mitalia viheralan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

Yksi mitalin saaneista on Destamatic Oy. Se palkittiin rakennusjätteiden jalostamiseen liittyvästä kehitystyöstä kierrätykseen soveltuviksi ja uusiotuotteiden raaka-aineiksi.

Destamatic on kehittänyt kierrätyspuukuitua hyväksi käyttävää Puukiven valmistusmenetelmää. Puukiven raaka-ainesosina käytetään luonnon kiviainesta, sementtiä, vettä ja puukuitua, joka on työstetty rakennustyömaiden rakennusjätteestä.

Destaclean Puukivi on voittanut myös Suomen Nuorkauppakamarit ry:n vuoden 2015 valtakunnallisen Tuottava Idea -kilpailun yhteiskuntasarjan.

”Kehitystyömme ajurina on EU:n jätedirektiivin ja Suomen jätelainsäädännön mukainen rakennusjätteen kierrätystavoite. Rakennusjätteen hyödyntämisaste on yrityksessämme jo lähes 100 prosenttia, eli loppusijoitukseen menee enää 0,2 prosenttia jätteestä. Suurin osa hyödyntämisestä on tällä hetkellä kuitenkin vielä materiaalien käyttöä energian raaka-aineena”, sanoo Destamatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen.

Tavoitteena on Partasen mukaan Puukivi-tuoteportfolion laajentaminen pihakivituotteiden lisäksi alue- ja infrarakentamiseen.

Vihervuoden mitalin saivat myös maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Kuopion kaupungin viher- ja virkistysaluesuunnittelutiimi, valaistussuunnittelija Annukka Larsén, maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi, Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikön johtaja Tuija-Liisa Soininen ja maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski.

Teksti Sirkka Saarinen