Kulunut vuosi on varmasti kummallisin mies- ja naismuistiin.

Globaali pandemia on kyllä esiintynyt monenkin tulevaisuusseminaarin uhkakuvissa, mutta viime keväänä synkkä ennustus kävi toteen ja sellaisella laajuudella, jota tuskin missään osattiin ennakoida.

Rokotteen suojaa odotellessa yhteiskunnat ovat ottaneet käyttöön erilaisia rajoituksia ja käytäntöjä. Tartuntojen ehkäisy on muuttanut tapakulttuuria nopeasti, ja kättelynkin tilalle on tullut monenlaisia eleitä. Suomalainen etäinen, jopa viileä kohteliaisuus on osoittautunut näinä aikoina voittavaksi konseptiksi.

Rakentaminen on jatkunut läpi poikkeusaikojenkin, ja useimmat työmaat toimivat jotakuinkin normaalisti. Rakennusteollisuus RT:n elokuussa tekemän asuntotuotantokyselyn mukaan asuntorakentaminen on toistaiseksi pärjännyt odotettua paremmin, ja asuntokauppakin palautui kesällä nopeasti koronakuopan jälkeen. Silti epävarmuus jatkuu, ja rakennuslupien määrä on laskussa.

Heikentyvät suhdannenäkymät heijastuvat syksyllä myös rakennusalan työllisyyteen. Neljännesmiljoonan suomalaisen leipä on kiinni rakentamisessa, ja siksi julkishallinnon elvytystoimilla on nyt iso merkitys kansantaloudelle. Infrahankkeiden aikaistaminen on siis perusteltua. RT:n arvion mukaan miljardin euron investoinnit rakentamiseen tuottavat vuodeksi työtä jopa 15.000 henkilölle.

Paljon on siis tehtävissä edunvalvonnalla. Osaavasta työnjohdosta on ollut pulaa, ja RKL:n toiveita koulutuspaikkojen lisäyksestä on kuultu. Talvella tehty vaikuttamistyö toi tulosta, ja ensi vuodesta alkaen ammattikorkeakouluihin onkin tiedossa kymmeniä uusia opintopaikkoja rakennusmestari- ja rakennusinsinööriopiskelijoille. Iloinen uutinen on myös rakennusmestarikoulutuksen käynnistyminen Lapissa ensi vuonna.

Osaajien ja osaamisen riittävyydestä on pidettävä huolta vastakin. RKL jatkaa tärkeää täydennyskoulutusta, vaikka osa kursseista toteutuukin nyt etänä.

Kuluneena kesänä RKL täytti 115 vuotta. Poikkeusvuonna on moni muukin pyöreitä täyttänyt yhdistys (ja jäsen!) joutunut tyytymään vaatimattomaan kahvitteluun ja etäonnitteluihin. Tämä kesä jäi historiaan aivan omanlaisenaan, mutta kaikeksi onneksi tulee uusia kesiä.

Ja uusia juhlia. Edesmenneen Vexi Salmen sanoin:
Maailma on kaunis ja hyvä elää sille –
jolla on aikaa ja tilaa unelmille
Ja mielen vapaus,
ja mielen vapaus.

Työn iloa!

Maria-Elena Ehrnrooth

PS. Tämä on ensimmäinen pääkirjoitukseni perinteikkään Rakennustaidon päätoimittajana, ja haluankin samalla kannustaa antamaan palautetta. Julkaisu on tarkoitettu lukijoilleen!

Lue RKL:n tuoreen toimitusjohtajan ja Rakennustaidon päätoimittajan Maria-Elena Ehrnroothin eli tuttavallisemmin Mecin haastattelu.