Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry työskentelee rakennusalan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden puolesta. RKL on mukana tukemassa yhdistyksen toimintaa.

Vetovoima ry:n toiminta on viestintää ja mainetekoja ammatinvalintaikäisten nuorten ja ohjausväen parissa. Tavoitteena on saada rakennusalalle ne, jotka alalle kuuluvat.

Näkyvin toimintamuoto on ”Avoimet työmaat” -konsepti, jossa rakennusalan ammattiuraa harkitseva nuori viedään alan oppilaitokseen ja rakennustyömaalle. Avoimet työmaat -päiviä on järjestetty usealle tuhannelle nuorelle noin 25 paikkakunnalla. Vuosittain Avoimet työmaat -päivät tavoittavat noin 700 nuorta.

”Avoimet työmaat -päivien toteutumisessa tärkein yhteistyötaho on ollut työmaiden työnjohto. Ilman kasvattajaseuratoimintamyönteisiä rakennusmestareita ja -insinöörejä toiminnasta ei tulisi mitään”, kiittää yhdistyksen asiamies ja työrukkanen Janne Suntio.

Opinto-ohjaajille viestikapulaa

Vetovoima ry:n muu kenttätoiminta on opinto-ohjaajille järjestettäviä ekskursioita ja koulutuksia, rekrytointi-, työelämä- ja koulutusmessuja sekä lukion päättäville pidettäviä Abi-infoja.

Abi-info on selkeä rakennusalan korkea-asteen koulutuksia ja ammattiuria markkinoiva konsepti. AMK-opiskelijat kiertävät lukiossa Vetovoima ry:n maksamaa palkkiota vastaan ja kertovat kuulijoille rakennusalan koulutuksista, työurista ja tulevaisuudesta.

”Vaikka Abi-infoihin on tuotettu seikkaperäinen materiaali, on tilaisuuksien kaikkein tärkein anti kuitenkin infon pitäjän persoonassa, josta voi parhaimmillaan aistia aitoa intohimoa rakentamiseen”, asiamies Suntio kehuu.

Yhdistyksen viestinnällisiä toimia ovat Themesta.net-verkkosivu ja TheMesta-lehti, videot, kuvat, uutiskirjeet, ammatinvalintapelit ja lehtijutut mediaan. Jalkatyön lisäksi on tärkeää tuottaa alalle kannustavaa sisältöä laajemminkin. Etenkin oppimateriaalien tuottaminen peruskoulujen oppilaanohjaajien sekä ammattikoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajien pitämille ohjaustunneille on täysin alamme omilla harteilla. Kouluilla ei ole valmista aineistoa rakennusalalle ohjaamiseen.

Ohjausväen lisäksi vetovoimatyötä tehdään myös matemaattisten aineiden opettajien kanssa. Näemme, että matematiikka ja fysiikka ovat portinvartija aineita insinööritieteisiin.

Siksi rakennusalan korkea-asteen opiskelijat ovatkin monesti todenneet eri yhteyksissä, että matemaattisten aineiden opettajalla on ollut heidän jatko-opintovalintoihinsa suurempi vaikutus kuin perinteisellä opinto-ohjauksella.

Vetovoimatyö on koettu tärkeäksi

”Tulevaisuuden haasteena Vetovoima ry:llä on saada myös peruskoulun tekninen käsityö ja rakennusalan mahdollisuus kohtaamaan paremmin.”

Joitakin vuosia sitten teknisten aineiden opettajien pätevyysvaatimuksia uudistettiin. Kasvatustieteiden maisterit korvasivat käsillään ikänsä tehneet metallimiehet. Metallimiesten poistuminen näyttämöltä laski välittömästi kone- ja tuotantotekniikan koulutuksiin hakeutumista.

Siinä missä teknologiateollisuus näin katsottuna hävisi, raksa voitti. Teknisen työn opettajat, jotka tekevät puutöitä sekä rakentavat ja remontoivat kotejaan ovat seuraava kohderyhmämme.

Tätä juttua kirjoitettaessa työmarkkinoilla on uusimman tutkimuksen mukaan suurin pula on rakennusalan työnjohdosta, joten vielä on vetovoimatyössä voitettavaa!

Teksti ja kuva Janne Suntio