Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden alkuvaiheessa verottajan yritysten tekemiin ilmoituksiin soveltama kevennetty menettely päättyi vuodenvaihteessa. Tammikuusta eteenpäin on ilmoitettava kaikki verottajan edellyttämät tiedot.

Urakkailmoituksia ei voi enää antaa ilman ulkomaisen urakoitsijan yhteystietoja, vuokratyöntekijän työskentelyaikaa koskevia tietoja tai kaikkia pakollisia urakan arvoa koskevia tietoja vuodenvaihteen jälkeen tehdystä työstä.

Työntekijäilmoituksia ei voi enää antaa ilman työnantajan yhteystietoja, vuokratyönteettäjän tunnistetietoja tai työntekijän tunnistetietoja vuodenvaihteen jälkeen tehdystä työstä.

Uusi lainsäädäntö rakennusalan ilmoitusvelvollisuudesta tuli voimaan 1.7.2014 ja ensimmäiset heinäkuuta koskevat ilmoitukset Verohallinnolle annettiin 5.9.2014.