Uusien valmistussääntöjen tavoitteena on saada betonin laatuasiat varmuudella kuntoon. Nyt mennään infrarakentamisen tarpeet edellä.

Väylävirasto on lähettänyt lausuntokierrokselle asiakirjan, jonka on tarkoitus lopettaa keskustelu betonin laatuongelmista ja sanella uudet valmistussäännöt.

”Tämä betonin tilausohje tulee omiin tarpeisiimme infrarakentamisessa, kuten esimerkiksi siltatyömailla. Se sopii hyvin myös esimerkiksi kuntien tarpeisiin näiden toimiessa tilaajina”, sanoo Väylä­viraston taitorakenneyksikön päällik­kö Markku Äijälä.

Taustalla on vuosia vellonut erilaisten betonin laatuongelmien suma, jossa ainakin yksi rakennus ja silta on purettu epäonnistuneina rakennuskohteina. Betonitehdas Rudus toimitti betonin Kemijärvelle Kostamontien alikulkusillan rakennustyömaalle. Silta purettiin huonon betonin takia ja rakennettiin uudestaan. Sen sijaan Väyläviraston tutkimuksissa olemassa olevissa infrakohteissa ei ole löytynyt hälyttäviä rakenteellisia puutteita.

”Ehkä ei ole rakenteellisesti hälyttäviä puutteita, mutta kuitenkin tilattu lujuus on alittunut. Siihen ei ole enää varaa”, Äijälä lisää.

Laadunvarmistamiselle löytyykin tilaa. Siitä vallitsee harvinainen yksimielisyys.

”Betonin sekoitussuhteet vaativat suurta tarkkuutta kemiallisissa aineissa, joiden käytöstä löytyy kyllä ohjeistukset, mutta periaatteessa reseptit ovat salaisia”, sanoo valmistajan edustaja, Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalo.

Betonivalmistajat puhuvat julkisuudessa kuin yhdellä suulla siitä, miten laatuongelmat varsinaisesti piilevät logistiikan puolella betonierän lähdettyä tehtaalta. Ajomatka on liian pitkä, tai rakennustyömaalla valun kanssa tapahtuu holtittomuuksia, joihin ei enää olisi varaa.

Millaista betonin on oltava

Lausunnolla oleva Infrabetonien valmistus -asiakirja vaikuttaa varmuusjärjestelyjen johdonmukaiselta koosteelta.

Rakennustaidon näkemässä ohjeluonnoksessa esitetään infrabetonien valmistuksen laatu-, ennakkokoe- ja suhteutusvaatimukset, mutta myös spesifit ohjeet betonin P-luvun (jäätymissulamisrasituksen  / suolarasituksen) määrittämiseksi.

Tämän lisäksi asiakirjassa määritellään laadunvalvonnan ja kelpoisuuden osoittamisen menettelytavat infrabetonille.

”Emme ole säätelemässä sitä, miten betoni tehdään, vaan millaista sen pitää olla”, Äijälä tarkentaa.

Ohjetta noudatetaan jatkossa yleisten tie-, rata- ja vesiväylien, betonisten siltojen ja muiden taitorakenteiden rakentamisessa.

”Ohje sopii käyttöön myös valtion avustusta saavien yksityisteiden siltabetonirakenteissa”, Äijälä lisää.

Lujuustestit paikan päällä

Äijälän mukaan uusi 41-sivuinen tilausohje pyrkii varmistamaan niin hyvin kuin mahdollista myös valun laadullisuuden. Se tapahtuu paikan päällä tehtävien koekappaleiden avulla.

Jatkossa infrabetonin valmistuksen laatua valvotaan julkaisun by65 Betoninormit -standardien sekä Infrabetonien valmistus -ohjeen mukaisesti. Kuitenkin uudessa Infrabetonien valmistus -ohjeessa esitetyt vaatimukset ovat ristiriitatapauksessa määrääviä.

Uudet nuotit täyttävät hyvin vanhan tuotesertifikaatin edellyttämät vaatimukset.

Kiwa Inspectan myöntämät vanhat Valmisbetoni LIVI -tuotesertifikaatit ovat voimassa 1.5. 2020 saakka.

Uuden betonikatastrofin välttämiseksi on tehty laatujärjestelmätutkimusta muun muassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja Tampereen Ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Tukesissa valmiille valurakenteille suositellaan myös kimmovasaratestausta, jolloin valmista betonirakennetta ei tarvitse rikkoa, mutta tuloksena saadaan varsin hyvin suuntaa antava rakenteen lujuus. Jos testauksia tehdään useampia, voidaan laskea lujuuden keskiarvo. Kimmovasaralla tehtävät lujuusmittaukset pitäisi ottaa työmailla käytännöksi.

Työn suorittaisi tehtävään koulutettu työmaan henkilökunta, Tukes linjaa.

Teksti Reijo Holopainen, kuva Väylävirasto