Ympäristöministeriö on avannut verkkopalveluunsa tietopankin, jossa kiinteistönomistajat ja korjaajat voivat hakea tietoa rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista.

Tietopankki auttaa etenkin ei-ammattilaisia tunnistamaan vanhoja materiaaleja ja antaa tietoa niiden ominaisuuksista, haitallisuudesta ja kierrätettävyydestä. Materiaaleja voi etsiä tietokannasta materiaalin, tuotteen nimen, käyttöajan tai käyttökohteen perusteella.

Tietopankin laadinnan taustalla on vuonna 2013 valmistunut Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma (RAMATE). Tavoitteena on madaltaa kiinteistönomistajien ja korjaajien kynnystä ehkäistä rakennusjätteen syntymistä sekä lajitella ja kierrättää jätteet asianmukaisesti.

EU:n jätedirektiivi edellyttää, että rakennus- ja purkujätteestä 70 prosenttia kierrätettäisiin jäsenmaissa materiaalina vuoteen 2020 mennessä.

Ympäristöministeriön tietopankki: ymparisto.fi/rakennusmateriaalit

Teksti Sirkka Saarinen