Vihervuosi on valtakunnallinen teemavuosi, jota vietetään viidettä kertaa vuonna 2016. Teemavuoden tavoitteena on innostaa ihmiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä hyväksi. Tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia.

Vihervuoden pääteemana on Kestävä suomalainen maisema. Ydinkysymyksiä ovat, miten voimme edistää kestävän kehityksen mukaista viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa. Muita teemoja ovat lähiruoka ja kaupunkiviljely, kestävä ympäristörakentaminen, viherverkostot ja ”Liikettä ulos – lähiympäristö kuuluu kaikille”: ympäristön esteettömyys, liikuntamahdollisuudet ja terveysvaikutukset.

Ympäristöministeriön nimeämää teemavuotta ja siihen liittyviä tapahtumia koordinoi Viherympäristöliitto.

Teksti Sirkka Saarinen