Tuoreen tutkimuksen mukaan älyteknologiaa käyttävät energiajärjestelmät voivat talvikuukausina leikata jopa kolmanneksen energiankulutuksesta tavalliseen suomalaiskotiin verrattuna. Tutkimuksessa haastatellut ja seuratut kotitaloudet hyötyivät eniten siitä, että älytekniikka auttoi niitä siirtämään sähkönkulutustaan huipputunneista halvempiin ajankohtiin.

Filosofian maisteri Sanna Tuomela Oulun yliopistosta tutki väitöskirjassaan älykkäiden kotien energiateknologian käyttöönottoa ja käyttökokemuksia sekä älytekniikan luomia säästömahdollisuuksia.
Tutkimuksen mukaan älytekniikkaa hyödyntävien kotitalouksien ymmärrys järjestelmistä ja niiden yhteydestä laajempaan energiajärjestelmään ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen on vähäistä.

Investoinnin selkeä ykkösmotiivi on rahan säästäminen. Tuomela korostaa, että erot kotitalouksien välillä ja jopa eri talvikuukausina olivat huomattavat.

Teksti Martti Ristimäki kuva Oulun yliopisto