Kuten tiedämme, kiinteistö- ja rakentamisala on murroksessa oleva toimiala, jonka tuottavuus on noussut ja digitalisaatio on edennyt selvästi hitaammin kuin muilla toimialoilla. Potentiaali on kuitenkin suuri: edellisen hallituksen digikokeiluhankkeessa arvioitiin, että kokeilujen skaalaaminen laajaan käyttöön toisi jopa 5,5 miljardin euron vuosittaiset hyödyt tuottavuuden parantumisen ja uuden liiketoiminnan kautta.
KIRA-ala on myös tärkeässä roolissa hiili­neutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Koko toimialan digitalisoituessa pienilläkin muutoksilla on suuri merkitys.

Viime vuonna #kynätpois-haastekampanjan tavoitteena oli kannustaa toimialaa siirtymään sähköiseen allekirjoitukseen. KPMG:n toteuttaman vaikuttavuuslaskennan mukaan toimiala säästäisi pelkästään sähköisellä alle­kirjoittamisella yli 300 miljoonaa euroa, lähes 7 miljoonaa työtuntia ja yli 16 miljoonaa paperiarkkia vuosittain.

Poikkeusaika on nostanut myös keskustelua siitä, miten uudenlainen innovaatiotoiminta ja digitaaliset ratkaisut voivat tukea kotimaisen KIRA-alan kasvua koronan jälkeen.

Toteutimme alkuvuodesta alan yrityksille suunnatun kyselyn koronan vaikutuksista. Pandemialla oli myös positiivisia seurauksia – korona on pakottanut yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa. Kun perinteiset toimijat ovat menettäneet markkina-asemaansa, on digitaalisten ratkaisujen kysyntä luonnollisesti kasvanut.

Nyt on uusi, kansallinen KIRA-kasvuohjelma rakenteilla. Sen tarkoituksena on tehdä toimialallemme oma tki-ohjelma, joka synnyttää uutta merkittävää liiketoimintaa ja vastaa vihreän siirtymän ja digitaalisen murroksen tuomiin muutoksiin. Kestävä kaupungistuminen on mahdollista vain voimakkaalla panostuksella vähähiilisyyteen ja kierto­talouteen.

Kiinnostava on myös ympäristöministeriön Ryhti-hanke. Rakennettu ympäristö­ synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka­ avulla voimme vaikuttaa elinympäristömme toimivuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen. Nyt rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä. Osana koko suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota uudistuu myös tapa hallita ja hyödyntää rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa.

Visiona 2030 on, että Suomessa on maailman parhaaseen tietoon perustuva, hyvinvointia luova ja kestävä elinympäristö. KIRAHubina haluamme tarjota mahdollisuuden neutraalille, keskustelevalle ja yhteiseen menestykseen tähtäävälle vuoropuhelulle.

Lue lisää: kirahub.org

Kirjoittaja Vappu Id on KIRAHubin yhteisö- ja kulttuuri­manageri. KIRAHubin tavoitteena on tehdä­ ­Suomesta rakennetun ympäristön kestävän ­digitalisaation edelläkävijä.