TA-Yhtiöt muuttaa Vihdin Nummelassa sijaitsevan asumisoikeuskohteensa lämmitysmuodon kaukolämmöstä maalämpöön. Maalämmön lisäksi kiinteistöön asennetaan sähköä tuottavia aurinkopaneeleita.

Maalämmössä kaksi kolmasosaa energiasta saadaan maaperästä ja kolmasosa ostetaan. Vihdin Pläkkisepäntie 1:n asumisoikeuskohteessa 30 prosentin osuus tuotetaan rakennusten katoille asennettavilla aurinkopaneeleilla sekä tuulivoimalla. Kiinteistön lämmityksestä ei aiheudu lainkaan suoria hiilidioksidipäästöjä. Maalämpöön siirtyminen tapahtuu poraamalla yli kilometrin verran porakaivoja piha-alueelle.

TA-Yhtiöiden omistuksessa olevista asuinkiinteistöistä noin 20 on jo siirretty maalämmön piiriin. Pläkkisepäntie 1:n asumisoikeuskohde on ensimmäinen, jossa käytetään myös aurinko- ja tuulivoimaa.

Teksti Sirkka Saarinen