Vantaan Koivukylään rakennettava kerrostalo toimii koekenttänä, kun rakennusala kartoittaa käytännön toimia muovien käytön vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi asuntorakentamisessa. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Premico,­ Lujatalo, Ara, ympäristöministeriö ja Kuntarahoitus.

Rakennusteollisuus on pakkausten­ jälkeen toiseksi suurin muovien­ käyttö­kohde.­ Rakentamiseen käytetään Suomessa­­ yli 20 prosenttia muovien ­kokonaismäärästä.

Muovijätteen erilliskeräys, kierrätys ja kierrätysmuovituotteiden käyttö rakentamisessa on vielä melko vähäistä. Erillis­keräyksen lisääminen työmailla ja kierrätysasteen nostaminen edellyttävät, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan paremmin ja lajitteluratkaisut tunnetaan paremmin.