Aluskate on osa kattoa ja se on tarkoitettu kestämään katolla yhtä kauan kuin varsinainen kattomateriaali.

Aluskate on vesikatteen alle asennettava kosteudelta suojaava kerros. Suomen vaativissa sääolosuhteissa aluskate on ehdoton. Aluskate suojaa kattorakenteita ja estää sade- ja kondenssivesien pääsyn yläpohjan rakenteisiin.

Jos vesi valuu räystäskourun sijaan räystäslaudoitukselle, laudoitus alkaa homehtua ja lahota.

Tarkasti ottaen aluskate tarkoittaa katteen alapuolista ainekerrosta, joka estää katteen saumojen tai reunojen kautta mahdollisesti tunkeutuvan veden tai lumen sekä kondenssiveden pääsyn yläpohjaan. Vesi valuu aluskatetta pitkin ulkoseinälinjan ulkopuolelle.

Määräykset ja ohjeet ovat sekavia

Ohjeissa ja määräyksissä on yhteneväistä vain se, että kosteus/vesi johdetaan ulkoseinäpinnan ulkopuolelle. Vanhemmissa eli ennen kuluvaa vuosikymmentä laadituissa ohjeissa aluskate päättyy talon räystäälle. (Kuva A.)

Kuva A. Vanhemmissa eli ennen kuluvaa vuosikymmentä laadituissa ohjeissa aluskate päättyi talon räystäälle.

Tiilikatteen alla oleva aluskate on periaatteessa varsinainen vesikate. Tiilikate ei ole tiivis, ja vuotovedet pitää johtaa aluskatteelta räystäskouruihin. Jos aluskate päättyy räystään puoliväliin, aluskatteella oleva vesi valuu räystäslaudoitukselle. Tällöin räystäslaudoitus homehtuu. Laudoitus myös lahoaa.

Eräässä taloyhtiössä on räystäitä noin 300 metriä. Räystäslaudoitukset pitää vaihtaa. Se on aivan turha remontti. Jos aluskate olisi asennettu niin, että vesi valuu räystäiltä räystäskouruun asti, olisi tällä toimenpiteellä voitu välttää tuleva remontti.

Kuntotutkimuksissa on usein todettu lahoa ja homehtumista etenkin sellaisissa räystäsmalleissa, joissa on umpinainen aluslaudoitus.

Räystäs on yhteyksissä ulkoilmaan, eikä siitä ole haittaa talon sisäilmastolle, mutta homeenhaju ei ole miellyttävä aistimus talon lähiympäristössä. (Kuva B.)

Kuva B. Kun aluskate repsottaa, vesi pääsee valumaan yläpohjan rakenteisiin.

Aluskatteen asennustavoissa on usein karmeita puutteita. Aluskatteen pitäisi olla kauttaaltaan tiivis, tietysti myös läpivientien kohdalla. Kun aluskate repsottaa, vesi valuu yläpohjan rakenteisiin. Vuodot havaitaan usein hormien pinnoilla ja niiden läheisyydessä.

Talonpoikaisjärki hakusessa?

Katteen tehtävänä on estää veden pääsy talon yläpohjan ja ulkoseinän rakenteisiin. Miksi tätä ei rakentamisessa ymmärretä oikealla tavalla? Tämä on tuhannen taalan kysymys. Aluskatteen puutteita löytyy useammasta kuin joka toisesta tarkastetusta talosta.

Aluskatteen asennuksessa ei tarvita insinööritiedettä. Eihän ennen vanhaan pärekatteen tekijä alkanut latoa päreitä katonharjalta, jolloin päreet olisivat tulleet ”vastasukaan”. Sama pätee myös aluskatteen asennuksessa ja läpivientien tiivistyksessä.

Oikein asennettu aluskate räystäällä

Kuvassa C on oikein asennettu aluskate, josta vedet valuvat räystäskouruun. Tätä mallia on alkanut esiintyä joissain uudemmissa taloissa, mutta se on vielä melko harvinainen asennustapa.

Kuva C. Oikein asennettu aluskate. Vedet valuvat räystäskouruun asti. RT 85-10847, kesäkuu 2005.

Teksti Hometohtori