Korjausrakentamiseen yhtenäiset laatuvaatimukset.

Uusi KorjausRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset: Esiselvitykset ja purkaminen antaa laatuvaatimukset korjaushankkeen alussa tehtäville kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä purkamiselle. KorjausRYL-sarja täydentyy jo ensi vuoden aikana muun muassa julkisivuja koskevalla osalla. Parhaillaan työn alla ovat myös mallit ja lomakkeet purkutyöselostukselle ja esiselvitysten tilaamiseen.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYL tarjoaa käytännön työvälineitä kiinteistö- ja rakentamisalalle hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä auttaa sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa. KorjausRYL-sarja tuo yleiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen. Laatuvaatimusten yhtenäistäminen parantaa ja helpottaa korjaushankkeiden tilaamista, suunnittelua ja rakentamista. KorjausRYL on tarkoitettu tilaajille, rakennuttajille, kuntotutkimusten ja -arvioiden sekä muiden esiselvitysten tekijöille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille ja viranomaisille.

KorjausRYLissä esiselvitysten laatuvaatimukset on jaettu neljään aihepiiriin: rakennus ja alue, rakennusosat, talotekniikka ja sisäilmasto. Laatuvaatimuksia on esitetty niin tutkimuskokonaisuuksille kuin yksittäisille menetelmille.

KorjausRYL auttaa kuntoarvioiden ja -tutkimusten tilaamisessa, laatutason määrityksessä ja laadun todentamisessa. ’’KorjausRYLin avulla taloyhtiöt ja rakennuttamisesta vastaavat osaavat käynnistää korjaushankkeita oikealla tavalla”, korostaa Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.

”Kunnissa eletään niukkuuden aikaa, ja samalla suuri osa kuntien rakennuskannasta on korjausiässä. Palvelujen järjestäminen tehokkaammin edellyttää lisäksi toiminnallisia parannuksia tiloissa. Samalla omistajien päätavoitteena on rakennusten arvon säilyttäminen”, kuvaa kuntien haasteita Oulun Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala.

”Olemassa olevien kiinteistöjen hyödyntäminen ja pilalle korjaamisen välttäminen edellyttää korjaushankkeissa ammattitaitoa niin tilaajilta kuin toteuttajilta. KorjausRYLin esiselvitykset luovat yhtenäiset ja laatua varmistavat toimintatavat lähtötietojen kattavaan tuottamiseen. Kirja tarjoaa hyvät eväät vastuulliseen käytännön toimintaan”, Huhtala jatkaa.