FISEn pätevyysjärjestelmään on perustettu uusi betonielementtitehtaan työnjohtajan pätevyys. Pätevyys on Inspecta Sertifiointi Oy:n betonielementtien FI-merkinnässä edellyttämä työnjohdon pätevyys.

Betonielementtitehtaat valmistavat tuotteita, joiden tuotehyväksyntä perustuu pääosin CE-merkintään. Suomessa Inspecta Sertifiointi Oy vastaa tuotteiden FI-merkinnästä, ja sen tuoteryhmäohjeessa TR15 on edellytetty betonielementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyttä. Pätevyys on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Pätevyydessä on kaksi luokkaa: vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Koulutus- ja työkokemusvaatimukset riippuvat haettavasta pätevyysluokasta. Tarkat luokkakohtaiset vaatimukset on esitetty verkossa.

Uuden pätevyyden myötä FISEn palvelussa on 77 pätevyysnimikettä.