Uusi betonityön valvojan pätevyys on betonirakenteiden laadunvarmistusketjun tarpeisiin räätälöity tarvelähtöinen pätevyys. Pätevyysvaatimukset on johdettu betonirakenteiden työnjohtajan pätevyydestä.

Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Betonin ominaisuudet ja sen tuotanto raaka-aineista valmiiksi betonirakenteeksi räätälöidään aina kohteen erityistarpeiden mukaan. Tuotantoketjun jokaisen toimijan korkea ammattitaito varmistaa osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Näin toimien saadaan kestäviä betonirakenteita niin vaativiin talorakenteisiin kuin infrakohteisiinkin.

Betonityössä valvottavia työvaiheita ovat yleensä muottirakenteiden, raudoitusten, itse betonoinnin sekä sen jälkihoidon valvonta. Valvonnan laajuus ja tavoitteet määritetään valvojan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Yleisesti tavoitteina voi olla tuotantolaadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennalta ehkäiseminen sekä ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen.

Uuden pätevyyden pätevyysvaatimukset on johdettu FISEn betonirakenteiden työnjohtajan pätevyydestä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa valvojalle ei ole asetettu kelpoisuusvaatimuksia, mutta yleisen hyvän rakentamistavan mukaisesti valvojalta edellytetään vähintään saman tasoista koulutusta ja työkokemusta kuin kohteen työnjohtotehtävissä. FISEn RAV- ja RAVS-pätevyyksissä tätä periaatetta on noudatettu jo pitkään.

Pätevyydessä on kaksi pätevyysluokkaa: vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Koulutus- ja työkokemusvaatimukset riippuvat haettavasta pätevyysluokasta. Pätevyyteen on räätälöity uusi moduuleista koostuva pätevyyskoulutus, joka on yhteinen betonirakenteiden työnjohtajien kanssa. Lisäksi niille henkilöille, joilta puuttuu pätevyyden edellyttämä valvojakoulutus, on tarjolla oma valvontaan liittyvä moduuli. Uusimuotoinen koulutus järjestetään syksyllä 2018. Yksityiskohtaiset pätevyysluokkakohtaiset vaatimukset on esitetty FISEn verkkosivuilla.

Pätevyys on nyt haettavissa. Hakulomake ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta http://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/valvojat/betonityon-valvoja/. Pätevyys todetaan hakemusten perusteella betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakunnassa.

Uuden pätevyyden myötä FISEn palvelussa on 78 pätevyysnimikettä. Koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen, asiantuntijaverkoston avulla ylläpidettävä järjestelmä varmistaa pätevyyksien luotettavuuden, tunnettuuden ja hyödynnettävyyden. Pätevyysjärjestelmä tukee koko alan ammattitaidon ylläpitoa, ja on tärkeä osa jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kulttuuria.