Rakennusteollisuus RT

Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri keinoin, yksi niistä on työmaiden väliset alueelliset työturvallisuuskilpailut. Uudenmaan alueella 20 vuotta toteutetun Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2017 päätöstilaisuudessa palkittiin tänään parhaat yritykset ja työmaat. Lisäksi tilaisuudessa palkittiin hyviä ideoita työmaan turvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry.  Samat toimijat järjestävät työturvallisuuskilpailun myös vuonna 2018.

NCC ja YIT yritysten voittajiksi

Talonrakennusyritysten sarjan voitti NCC Suomi Oy. Infra-alan yritysten sarjassa kärkeen ylsi YIT Rakennus Oy Infrapalvelut.

Talonrakennusalan työmaasarjassa isojen rakennusyritysten voiton vei Skanska Talonrakennus Oy:n työmaa Asunto Oy Keravan Kokonkulma. Pienten rakennusyritysten työmaasarjassa kärkeen ylsi Rakennus Omera Oy:n Paapuurin päiväkodin työmaa Espoosta.

Infra-alan työmaista parhaaksi nousi Helsingissä sijaitseva niin ikään YIT Rakennus Oy Infrapalvelujen Koksikadun ja Vilhovuorenkadun jatkeen maarakennustyömaa.

Myös turvallisuusaasiansa hyvin hoitaneet aliurakoitsijat huomioitiin kilpailussa. Talonrakennusalalta kunniamaininnan sai ilmastointiliike Sarjametalli Talotekniikka Oy ja infra-alalta NCC Industry Oy.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon sai NCC Suomi Oy. Infra-alan yritysten sarjassa kiertopalkinnon vastaanotti YIT Rakennus Oy Infrapalvelut. Kiertopalkinnon saa se yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Kilpailuvuoden rakennuttajana palkittiin Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus

Turvallisuusasiansa rakennuttajana hyvin hoitanut Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus sai kilpailussa kunniamaininnan.  Kaupungilla oli kilpailun piirissa kolme työmaata.

”Rakennuttaja on omalta osaltaan mahdollistanut urakoiden turvallisen toteuttamisen”, sanoo työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

”Turvallisuus on työmaakokousten asialistalla ja Espoolla on ollut jokaisessa kohteessa oma valvoja. Myös työntekijäluettelot olivat ajantasaisia. Kilpailutyömaiden turvallisuuden tasoa mittaavat MVR-indeksit olivat välillä 93 – 98. Myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjat -ja kirjalliset turvallisuussäännöt oli laadittu, eikä työmailla ei sattunut vakavia tapaturmia”, Hietavirta perustelee valintaa.

Ideakilpailulla löydettiin keinoja työmaan turvallisuuden parantamiseksi

Jokapäiväisessä työssä syntyvät ideat ovat yksi hyvä tapa viedä rakentamisen turvallisuutta eteenpäin. Moni hyvä idea voi kuitenkin helposti jäädä piiloon tai vain yhden rakennusliikkeen omaan käyttöön. Talonrakennusteollisuus julkisti vuosi sitten kilpailun, jonka avulla haluttiin löytää näitä turvallisuutta edistäviä ideoita. Paras ehdotus palkittiin Uudenmaan tilaisuudessa tänään.

”Saimme yhteensä yli 70 ehdotusta, mikä kertoo siitä, että keinoja turvallisuuden parantamiseksi on todella mietitty”, kiittelee Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro.

Ideakilpailun voittajaksi valittiin työmaa-aikaisesta sähköistyksestä aiheutuvien turvallisuusriskien poistamiseksi kehitetty ratkaisu. Suoraan käytäntöön otettavassa ratkaisussa työmaa-aikana lattialla kulkevien sähköjohtojen määrä on pystytty minimoimaan kokonaan. Jokaiseen huoneeseen menee joko kattoon kiinnitetty tai holvin sisään putkitettu johto, josta ko. tilassa työskentelevä saa kätevästi sähköä tarvitsemalleen työvälineelle.

Samansisältöisiä palkittavia ehdotuksia tuli kilpailuun yhteensä neljältä henkilöltä, minkä vuoksi palkintosumma jaettiin palkittavien kesken. Kukin saa 500 euron suuruisen rahapalkinnon.
Palkittavat henkilöt ovat:

– rakennustyöntekijä Minna Etelälahti, Peab Oy
– turvallisuusinsinööri Ann-Mari Kivistö, Skanska Talonrakennus Oy
– työnjohtaja Juho Laurila, Skanska Talonrakennus Oy
– työturvallisuusmies Arto Rantanen, NCC Suomi Oy.

Vuosi 2018 alkoi ikävästi

Helmikuussa viikon sisällä tapahtuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat varjostavat alkuvuotta. Kuolemantapausten lisäksi työmailla on sattunut useita vakavia putoamisia, minkä vuoksi Rakennusteollisuus RT, Ammattiliitto PRO ja Rakennusliitto yhdessä kehottavat yritysten ja työmaiden työsuojeluorganisaatioiden ihmisiä tarkastamaan työmailla henkilökohtaisten putoamissuojainten käyttöä.

”Putoamisvaaran torjumiseksi työnjohdon tulee ennen työn aloitusta käydä työntekijöiden kanssa lävitse, mihin ja miten työntekijä kiinnittää putoamisen estävät valjaat, mikäli putoamissuojausta ei voida toteuttaa rakenteellisesti esimerkiksi kaiteiden avulla. Lisäksi tulee varmistaa, että työntekijällä käytössään olevat valjaat ovat käyttötarkoitukseen soveltuvat ja työntekijä osaa myös pukea ne oikein päälle”, painottaa turvallisuusasiantuntija Juha Suvanto Talonrakennusteollisuus ry:stä.