Rakennusalan työvoimapula ei kärjistynyt keväällä Ukrainan sodasta huolimatta. Yritykset arvioivat, että kesän korjaustyömaat pyörivät normaalisti.

Rakennusteollisuus RT:n huhtikuun lopulla julkaiseman Ukraina-kyselyn tulosten perusteella Venä­jän hyökkäys Ukrainaan ei ole toistaiseksi vaikuttanut ulkomaalaisten tekijöiden saatavuuteen Suomen työmaille. Baltian maista ja Puolasta tulleet työntekijät ovat pysyneet Suomen työmailla­ normaalisti, samoin venäläiset ja valkovenäläiset. Suomessa työskentelee nyt 2 000 – 3 000 venäläistä ja 2 000 – 3 000 ukrainalaista rakentajaa.

Ukrainalaisia on erityisesti raudoitus- ja LVI-töissä.

Jälleenrakennus nielee työvoimaa

”Suomalaisella rakennusalalla on vallinnut muita toimialoja ja muuta Eurooppaa suurempi työvoimapula jo pidemmän aikaa. Ukrainan sota ei olennaisesti pahenna sitä. Sen sijaan tilanne tulee olemaan hankalampi tulevaisuudessa koittavan Ukrainan jälleenrakentamisen aikana”, arvioi Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi vahvistaa, että ulkomaista työvoimaa on riittänyt keväällä normaaliin tapaan esimerkiksi Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan työmaalla. Tämä­ selittyy osittain sillä, että valtaosa ulkomaisista työntekijöistä tulee Suomeen muualta kuin Ukrainasta.
”Inflaation ja rakennustarvikkeiden hintojen nousun rinnalla työvoimapula­ on paljon pienempi ongelma. Nykytilanne kuormittaa taloudellisesti ja henki­sesti kaikkia”, Harjuniemi arvioi.

Lisää tukipalveluita

NCC Suomi Oy:n henkilöstöjohtaja Riikka Ikonen kertoo, että yhtiön työmailla ei ole omia ukrainalaisia työntekijöitä, mutta alihankkijoiden kautta heitä työskentelee jonkin verran. Sodan alettua henkilöstössä on näkynyt huolestuneisuutta ja ahdistuneisuutta.

Tilanteen helpottamiseksi NCC on lisän­nyt sisäistä viestintää ja työterveyshuollon tukipalveluita mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Tarjolla on muun muassa­ keskusteluapua. Mikäli työmailla on rakentajia sekä Ukrainasta että ­Venäjältä, tilanteita tulkitaan erityisen tarkasti.

”Alihankkijoiden työvoimassa on ollut muutamia Ukrainaan lähtijöitä. Yhdeltä työmaalta Ukrainaan palasi kokonainen työkunta, mutta se oli yksittäistapaus. Kaiken kaikkiaan henkilöt vaihtuvat alihankkijoilla usein, joten näillä lähdöillä ei ole ollut vaikutusta työvoiman saatavuuteen”, sanoo Ikonen.

Myös Skanskan työmailla sodan vaikutuk­set henkilöstön määrään ovat  olleet vähäisiä. Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti korostaa yrityksen käyttävän rakentamisessa paljon omaa työvoimaa.

”Olemme laatineet työmaiden henkilöjohtamista varten työpaja-aineiston, jonka­ avulla työnjohto voi käsitellä vaikeita tilanteita eri maista lähtöisin olevien työntekijöiden välillä”, Särkilahti kertoo.

Teksti Ari Rytsy Kuva Harri Töhönen/Vastavalo