ePerehdytys korvaa nykyisessä perehdytysmallissa olevan yleisten turvallisuusasioiden osion. Työpaikkakohtainen perehdytys säilyy edelleen työmailla. ePerehdytys ei myöskään korvaa nykyistä Työturvallisuuskorttia. ePerehdytys on käyttöönotettavissa 1.9.2017 alkaen.

Nykyisessä perehdytysmallissa työntekijä on voinut joutua käymään läpi eri työmaiden perehdytyksissä samat yleiset työturvallisuusasiat jopa kymmeniä kertoja vuodessa.

ePerehdytyksessä turvallisuuden yleiset asiat suoritetaan etukäteen ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla.

ePerehdytys muodostuu tehtäväsivuista ja tentistä. Hyväksytty suoritus tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, ja tieto on työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla.

ePerehdytys on kehitetty yhteistyössä alan yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Siihen on koottu alan parhaat käytännöt ja tuorein turvallisuustieto. ePerehdytys on samalla osa Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020 -ohjelman toimenpiteitä. Palvelun jatkuvasta kehittämisestä ja ajantasaisuudesta vastaa RT:hen kuuluva Rakennusmedia. Sisältö tuotetaan yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien jäsenyritysten ja Mittaviivan kanssa. Mukana kumppaneina ovat myös muun muassa Rakennusliitto, RIA, Pro, Aluehallintovirasto, STUL sekä Suomen Tilaajavastuu.

ePerehdytyksen edut

  • Säästää aikaa ja kustannuksia
  • Voimassa kaikilla työmailla
  • Kaikille samanlainen perehdytys omalla äidinkielellä
  • Suoritus helposti tietokoneella ja mobiililaitteilla
  • Sisältö aina ajan tasalla ja säädösten mukainen
  • Työturvallisuus paranee, tapaturmataajuus pienenee
  • Turvalliset työtavat parantavat tuottavuutta ja laatua

Lisää tietoa uudesta perehdytysmallista: www.eperehdytys.fi.