Työtapaturmavakuutus on ensisijainen vakuutus, mutta muistakin vakuutuksista saa korvauksia töissä tai työmatkalla sattuneista tapaturmista. Vakuutusyhtiöiden välillä on eroja esimerkiksi vakuutusehdoissa.

Suomessa työnantajalla on velvollisuus vakuuttaa työntekijät työtapaturmavakuutuksella, kun palkkoja maksetaan yli 1 300 euroa vuodessa. Työtapaturmavakuutus on aina ensisijainen vakuutus, josta korvataan työssä tai työmatkalla
sattunut tapaturma, mutta myös muista vakuutuksista on mahdollista saada lisäkorvauksia. Siksi esimerkiksi liikenneonnettomuudesta pitää tehdä ilmoitus työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöön ja vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutusyhtiöön.

Työtapaturmista aiheutuneiden henkilövahinkojen korvattavuudesta on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015, TyTal) ja liikennevahingoista liikennevakuutuslaissa (460/2016, LVL). Lisäksi työnantajalla voi olla otettuna henkilöstölle vapaaehtoisia vakuutuksia. Työntekijäkin on voinut täydentää turvaansa henkilökohtaisilla vakuutuksilla.

Näistä vakuutuksista korvataan vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Vakuutusehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja jokaisessa vakuutusyhtiössäkin on vielä monenlaisia vakuutuksia.

Jos turma tapahtuu

Rakennusalalla työtapaturmia sattuu yksi noin kymmentä työvuotta kohden. Takavuosina luku oli vielä paljon suurempi. Rakennuslehdessä (25/2021) mainittiin, että vielä 1970-luvulla rakennuksilla kuoli pahimmillaan yli 60 rakentajaa vuodessa. Työturvallisuudesta pidetään nykyään parempaa huolta.

Jos kuitenkin sattuu tapaturma, on työnantajan viipymättä ilmoitettava vakavasta työtapaturmasta poliisille ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.

Työtapaturmavakuutuksesta päivärahat korvataan vuosiansioiden mukaan koko kuntoutuksen ajan lakisääteiseen eläkeikään asti. Jos vahingoittuneesta ei enää työkuntoista tule, voi joutua tapaturmaeläkkeelle. Tämä tulee yleensä ajankohtaiseksi vuoden kuluttua työtapaturmasta. Tapaturmaeläke on alle 65-vuotiaalle 85 prosenttia ja eläkeikäiselle 70 prosenttia vuosiansioista.

Työtapaturmavammasta tai ammattitaudista johtuvat sairaanhoitokulut korvataan yleensä ilman enimmäiskorvausmäärää tai -aikaa.

Viestintä on tärkeää

Usein työntekijöiltä puuttuu tietoa vakuutuksista ja niiden kattavuuksista. Joskus tieto perustuu pelkästään ”työmaakopin vihkosen” satunnaiseen selailuun. On ymmärrettävää, että vihkoseen tutustuminen ei ole aina päällimmäisenä mielessä, kun töissä on tarkoitus rakentaa taloja eikä teloa itseään.

Tietoiskuun on haastateltu Pohjola Vakuutuksen asiakkuuspäällikköä Mikko Turusta.

Teksti Maria-Elena Ehrnrooth kuva iStock