Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden perustama valtakunnallinen puhelinneuvonta aloitti toimintansa 1.2.2016.

Neuvonta on jaettu neljään aihepiiriin: häirintä, syrjintä ja psykososiaalinen kuormitus, työsuhdeasiat, työympäristöasiat eli fyysiseen työturvallisuuteen liittyvät asiat ja rakennusalan työympäristöasiat.

Neuvonnan ensisijainen tavoite on antaa sekä työntekijöille että työnantajille ohjausta, jotta asian voi hoitaa kuntoon työpaikalla. Neuvontaan voi myös tehdä valvontapyyntöjä. Pyynnöt arvioidaan, ja tarvittaessa ne johtavat valvontatoimenpiteisiin. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia. Halutessaan soittaja voi olla kertomatta henkilöllisyyttään.

Aiempina vuosina työsuojelun vastuualueet ovat vastaanottaneet yhteensä noin 40 000 päivystyspuhelua vuosittain.

Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonta palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8.00–16.15. Puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.