Julkisuudesta olemme saaneet lukea, kuinka talousennusteet kertovat rakentamisen suhdanteiden pysyvän ennallaan tai laskevan seuraavina vuosina.

Rakentaminen on vilkkainta pääkaupunkiseudulla. Etelä-Suomi vetää niin asukkaita, opiskelijoita kuin myös ammattiin valmistuvia muualta Suomesta. Kuinka muu Suomi pärjää Helsingin ja muiden suurten kasvukeskusten vetovoiman ristipaineessa?

Muuttoliike etelään näkyy myös rakentamisessa. Ammattikorkeakoulusta valmistuvat mestarit muuttavat työn perässä pääsääntöisesti Helsinkiin. Rakentajilla on kehäkolmosen ulkopuolella haasteita pitää ammatti-ihmisiä palveluksessaan. Tämä tuo ongelmia kehäkolmosen ulkopuolella oleville suurille hankkeille. Hyvät ja nuoret mestarit muuttavat helposti leveämmän leivän perään.

Olen kysynyt itseltäni, että onko se raha, työn mielekkyys, ympäristö vai ystävyyssuhteet, jotka vievät etelään? En tiedä, mutta pienillä paikkakunnilla ei enää välttämättä viihdytä, koska palveluiden tarjonta on heikentynyt.

Kuinka osataan jatkossa vastata haasteeseen, jossa osaava työvoima lähtee kesken ison ja vaativan hankkeen muualle? Toivoisin, että isoissa rakennusliikkeissä mietittäisiin myös tätä rekrytoitaessa ihmisiä kasvukeskuksiin. Mielestäni työssä pitää olla muitakin arvoja kuin raha.

Omalta osaltaan myös RKL:n on mietittävä jäsenistönsä kannalta rakentamisen maakunnallista tasapainoa. Meidän on tulevaisuudessa osattava huomioida entistä paremmin se, kuinka liittona kykenemme palvelemaan jäseniämme entistä tehokkaammin kauttaaltaan Suomessa.

Turvallisuutta rakentamiseen

Rakennusteollisuus RT:n tahtotila rakentamisen tapaturmattomasta Suomesta 2020 on haasteiden edessä. Työmailla ei ole työturvallisuudessa saavutettu sellaista tiikerinloikkaa, että voisimme puhua sen olevan edes lähellä nollaa.

Tuotannossa turvallisuus tunnistetaan työssä, mutta onko meillä kaiken kaikkiaan tarpeeksi työkaluja ja resursseja asian hoitamiseen? Yksin tätä taistelua ei voiteta. Tarvitsemme kaikkia rakentamisen arkeen vaikuttavia tahoja mukaan keskusteluun paremmasta työturvallisuudesta.

Pienillä esimerkeillä on merkitys. Omien kokemusten avaaminen ja parempi avoimuus sekä toisista aidosti välittäminen – tässä minun lyhyt reseptini siihen, että kaikki työmailla toimivat tahot saisivat paremman mielenrauhan arkeensa.

Osaltaan myös tässä RKL:n merkitys asiantuntijajärjestön ominaisuudessa on tuoda julkisesti esille, että välitämme. Huolehdimme, että yhteistyöllä ja yhteisillä toimilla voimme jäsenistömme voimalla olla tavoittelemassa työmaiden tapaturmattomuutta.

 

Hyvää joulua toivottaen,

Jukka Lintunen
RKL:n III puheenjohtaja