Rakentamisen ongelmiin on kiinnitetty laajasti huomiota kevään mittaan. Mediassa on eritelty myös syitä vakaviin laatupoikkeamiin useilla työmailla. Yksi alan hyvin tunte­ma ongelma on kiire, toinen alihankintaketjujen pituus. Kun työmaalla työskentelee pirstaleinen joukkue, yhteistyön koordinointi on vaikeaa. Tämä on arkea työnjohtajille, joiden urakkapalavereissa tuolit loppuvat kesken.

Koska satojen aikuisten ihmisten kädestä piteleminen isoilla työmailla ei ole mahdollista, pitää oikein tekemisen tahdon tulla kultakin työntekijältä itseltään. Yksilön oma­vastuu on hyvän ammatinharjoituksen ehto
kaikilla tasoilla. Siitä syntyvät työn korkea laatu ja terve ammattiylpeys, joita alan liitoissa vaalitaan.

Rakennusalalla laadun on oltava koko ketjun yhteinen asia, ja sitä on priorisoitava jo tilaajan hankesuunnitelmassa. Tiedämme, miten kustannus- ja aikataulupaineet vaikuttavat lopputulokseen. Tilaaja saattaa asettaa reunaehdot, joita on mahdoton korkealaatui­sesti toteuttaa. Tarjoajilla on intressi voittaa kilpailu.

Hyvä hankintaosaaminen ja realistisesti mitoitetut tarjoukset pitävät prosessin ryhdissä, ja kaikki voittavat lopulta laadussa. Nollavirheluovutukset etuajassa eivät ole harvinaisia poikkeuksia sääntöön, kun urakan kannustimet ovat oikein asetetut, ja kaikki toimijat jakavat yhteisen tavoitteen.

Uuden maanrakennuslain muotoilu antaa mahdollisuuden joustaa aikatauluissa, jos laatu uhkaa kärsiä kiireestä. Myöhästymisen sanktiointia vähentämällä tuotaisiin joustoa rakennusprosessiin, kun aikaa jäisi virheiden ehkäisemiseen, aikaiseen tunnistamiseen ja korjaamiseen.

Ammattiylpeydelle antaa pohjaa myös jäsenyys oman alan yhdistyksessä. RKL mahdollistaa työnjohdolle jatkuvan ammatillisen kehittymisen ja toisilta oppimisen. Siihen kuuluu erottamattomasti myös laadunvalvonta

RKL lisää johtamisen täydennyskoulutusta omaan kurssitarjontaansa. Hyväksi johtajaksi kasvetaan kokemuksen kautta, ja koulutuksella voi itse kukin parantaa valmiuksiaan. Psykologinen silmä ja selkokielinen viestintä auttavat onnistumaan.

Esimerkkiä näyttävälle työmaajohdolle tärkeintä on korkea ammattietiikka.

Valkoinen kypärä velvoittaa.

Maria-Elena Ehrnrooth

PS. Painetussa Rakennustaidossa näkyy uudenlainen yhteistyö RIA:n kanssa. Lehdessä on kaksi RIA-lehdessä aiemmin julkaistua artikkelia ja yksi uusi yhteinen energiatehokkuutta koskeva juttu, joka ilmestyy molemmissa lehdissä nyt ensi kertaa. Jäsenet saavat uutiskirjeessä pian palautekyselyn – kerro meille mielipiteesi!