Haminan Energia rakennuttaa naapurikunta Virolahteen biokaasuvoimalaitosta, jonka raaka-aine on yhdistelmä erilliskerättyä biojätettä, teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja, peltobiomassaa, hevosenlantaa ja kalanperkuujätettä.

Rakennustyömaan erityispiirteinä ovat elementteinä toimitettavat reaktorit sekä korkealla sijaitseva pohjaveden pinta, jonka johdosta kohteeseen ei olisi voinut rakentaa perinteistä biokaasureaktoria.

Haminan Energia Oy on tähän asti investoinut pääasiassa maakaasuun ja myös tuulivoimatuotantoon. Paikkakunnalla toimineen Win Wind -yhtiön tuulivoimalatehtaan konkurssista huolimatta yhtiö rakennuttaa edelleen myös tuulivoimaloita. Parhaillaan on meneillään kahden täyttömaalle perustettavan 3 megawatin voimalan työmaa. Samaan aikaan yhtiöllä on käynnissä biokaasuvoimalatyömaa, joka valmistuu syyskuussa. Hankkeen ansiosta kaikki Haminan seudulla liikenteessä käytettävä maakaasu on korvattavissa biokaasulla.

”Halusimme vähentää energiahuoltomme riippuvuutta maakaasusta lisäämällä ympäristöystävällisen kotimaisen polttoaineen osuutta. Lisäksi tärkeä kimmoke investoinnille on biokaasuautojen suosion ennakoitava kasvu”, kertoo Haminan Energian projektipäällikkö Kari Mukala.

Haminan Energialla on tällä hetkellä käytössään 15 biokaasukäyttöistä henkilöautoa ja hyötyajoneuvoa. Yhteensä biokaasuautoja on Suomessa runsas tuhat, kun taas esimerkiksi Ruotsissa vastaavien ”metaaniautojen” lukumäärä on yli 40 000.

Biokaasuautojen yleistyminen on Mukalan arvion mukaan kiinni lähinnä jakeluasemaverkoston tihentämisvauhdista, sillä bensiinikäyttöinen auto on muunnettavissa biokaasulla käyväksi vähäisin muutoksin.

Reaktori runkoineen kokonaistoimituksena

Biokaasureaktoritekniikka on Haminan Energian hankkeen tapauksessa kotimainen kokonaistoimitus. Kolme 30 metriä pitkää, vaakasuuntaan asennettavaa biokaasureaktoria betonisine perustuselementteineen ja teräsrunkoineen kuuluvat jyväskyläläisen BioGTS Oy:n avaimet käteen -toimitukseen.

Reaktorit kuljetettiin työmaalle ja asennettiin maaliskuun viimeisellä viikolla. Edeltävällä viikolla asennettujen reaktorien perustuksissa käytettiin BioGTS:n omissa tiloissa valettuja betonielementtejä.

”Perustuksen lopullinen mitoitus riippuu luonnollisesti maaperäolosuhteista. Normaali anturaleveys on tasan metrin, niin myös Haminassa. Anturaelementit sijaitsevat symmetrisesti reaktorin seinälinjojen alla”, kertoo BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Rautiainen kertoo bioreaktorien energiateknisen kehitystyön käynnistyneen viisi vuotta sitten. Konseptin sopivuus riippuu ratkaisevasti siitä, onko raaka-ainetta saatavilla riittävästi riittävän läheltä ja tietysti siitä, onko tuotetulle kaasulle käyttäjiä. Haminan Energian kohteessa, BioGTS:n tähän mennessä toimittamista kohteista suurimmassa, tämä lähtökohta toteutuu lähes optimaalisesti.

”Biokaasureaktorissa syntyy hapettomissa oloissa mädätysreaktion tuloksena metaanipitoista kaasua, jota voidaan hyödyntää energiantuotannossa kuten maakaasua. Olennaista on, että kuivamädätykseen perustuvassa biokaasulaitoksessa voidaan käsitellä kuivatkin raaka-aineet sellaisinaan”, kertoo BioGTS:n kehitysjohtaja Annimari Lehtomäki.

Teksti Vesa Tompuri, kuvat Kari Mukala ja Jari Toiminen/BioGTS