Tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu käynnistyi ympäristöministeriön rahoituksella elokuussa. Se tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, ELY-keskuksille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille tuulivoimarakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä.

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sijoitettu asiantuntija- ja neuvontatoiminto palvelee samalla tuulivoimarakentamisen ohjauksen yhtenäistämistä. Tuulivoimaloiden suunnittelutarveratkaisuja, rakennuslupia ja kaavoitusta koskevat kysymykset päätetään kunnissa. Ympäristöministeriö vastaa tuulivoimarakentamisen suunnittelun ohjauksen kehittämisestä.

Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta auttaa suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä: tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi ja puh. 0295 023 044. Lisätietoa löytyy verkkosivulta www.ymparisto.fi/tuulivoimaneuvonta