Tuulivoimaloiden rakentaminen jatkui vilkkaana viime vuonna. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan voimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti­ oli vuoden lopussa noin 6 900 megawattia, eli se kasvoi 23 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Vilkkaana jatkuneesta rakentamisesta huolimatta kapasiteetti ei kasvanut ihan aikaisempien ennusteiden suuruiseksi.

Viime vuonna asennettiin 212 uutta voimala­yksikköä ja purettiin 4 vanhaa voimalaa. Vuoden­ lopussa Suomen tuulipuistoissa oli yhteensä 1­ 601 voimalaa. Viime vuosina uusien voimaloiden keski­koko on kasvanut tuntuvasti, mikä tietysti­ kiihdyttää yhteenlasketun kapasiteetin ja tuulisähkön tuotantomäärän nousua.

Viime vuonna uusien investointipäätösten tahti hidastui selvästi muun muassa rahoituskustan­nusten noustessa, mutta varovaisuus heijastuu­ asennusten määrään vasta lähitulevaisuudes­sa.­­­ ­Vuosi 2022 oli voimaloiden rakentamisen ennätys­vuosi.

Tuulivoima kattoi noin 18 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2023. Ennusteiden mukaan tuulisähkö nousee suurimmaksi sähköntuotantomuodoksi tämän vuosikymmenen loppu­puolella.

Teksti Martti Ristimäki kuva Adobe