Kun uutta tuulipuistoa suunnitellaan, on jo maa-aluetta hankittaessa otettava huomioon voimalatornien oikeaoppinen keskinäinen sijoittelu. Virtausmekaniikan laeista seuraa, että tornien välisen etäisyyden on oltava riittävä. Urjalan ja Humppilan rajalle rakenteilla olevassa tuulipuistossa tämä on otettu huomioon. 

Kun uutta tuulipuistoa suunnitellaan, on jo maa-aluetta hankittaessa otettava huomioon voimalatornien oikeaoppinen keskinäinen sijoittelu. Virtausmekaniikan laeista seuraa, että tornien välisen etäisyyden on oltava riittävä. Urjalan ja Humppilan rajalle rakenteilla olevassa tuulipuistossa tämä on otettu huomioon. 

Tuulivoimalan ja etenkin tuulipuiston rakentamisprosessiin on järkevää varata mieluummin vuosikymmen kuin vuosi – ainakin, jos on aloitettava aivan alusta eli kaavoituksesta. Käytännössä on aloitettava kaavoituksesta, sillä maa-alueita ei osattu eikä ennätetty varata riittävästi ennen 2010-lukua. Tuulivoimaloiden kaavoittamisen ja rakentamisen tahti on nyt suorastaan räjähtänyt.

Esimerkiksi Humppilan ja Urjalan rajan molemmin puolin valmistuu ensi vuoteen mennessä kuuden voimalatornin tuulipuisto. Se sai tarvittavan myönteisen kaavoituspäätöksen vuonna 2012 ja rakennusluvan kolme vuotta myöhemmin.

Lupa heltisi yhteensä 17 voimalan rakentamiseen eli toteutettavaan määrään nähden noin kolminkertaisesti.

”Toteuttamiskelpoisuus riippuu sekä ilmavirtateknisten seikkojen määrittelemistä keskinäisistä etäisyyksistä että meluraja-arvoista ja niin sanotusta välkkeestä. Näistä syistä päädyimme toteuttamaan kuusi voimalaa, joiden yhteenlaskettu sähköntuotantoteho on runsaat 25 megawattia”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Petter Sund Ilmatar Energy Oy:stä.

Tuulivoimalatornit perustetaan tiheästi raudoitetun, dynaamisia kuormia kestävän anturan varaan.

Lähellä infraa ja markkinoita  

Tuulivoimaa rakennetaan aktiivisesti juuri Humppilan ja Urjalan alueelle. Sieltä löytyy riittävän suuria aukeita alueita, jotka kuitenkin ovat kohtuullisen lähellä energian käyttäjiä ja olemassa olevaa infrastruktuuria.

”Lähin sähköasema sijaitsee Turun ja Tampereen välisen Valtatie 9:n varrella, josta on matkaa rakenteilla oleville voimaloille vain muutamia kilometrejä. Näin ollen rakentamiskokonaisuuteen kuuluva sähköurakka jäi työmäärältään ja kustannuksiltaan kohtuulliseksi”, kertoo työmaan valvoja Heikki Sorvari Ilmatar Energystä.

Mallintamisella tarkat sijainnit

Työmaita on tavallaan kuusi, kolme Humppilassa ja kolme Urjalassa – jos jokainen runsaan puolen kilometrin etäisyydellä sijaitsevista voimaloista tulkitaan yhdeksi työmaaksi. Etäisyys on seurausta virtausmekaniikan lainalaisuuksista: tuulen ensiksi ”tavoittamasta” voimalasta – käytännössä lounaisimmasta – pitää olla riittävän pitkä matka seuraavaan. Ilman riittävää etäisyyttä voimaloiden välisessä ilmavirtauksessa saattaisi syntyä haitallista turbulenssia.

Tuulivoimaloiden tarkalleen oikea keskinäinen etäisyys saadaan selville mallintamalla.

”Vasta tämän vuosituhannen puolella on ollut käytettävissä riittävällä laskentakapasiteetilla varustettuja tietokoneita. Nykyisen tuulivoimatekniikan alkuaikoina 1980-luvulla Kaliforniassa tehtiin vielä se virhe, että voimalat olivat liian lähellä toisiaan”, Petter Sund kertoo.

Humppilassa ja Urjalassa työmaat käynnistyivät tämän vuoden alussa maanrakennustöillä. Keväällä ja kesällä tehtiin raudoitettuja perustuksia. Voimalatornien asennus alkoi syksyllä. Myös työmaan logistiikka on vaativaa, sillä 135 metrin napakorkeuden saavuttamiseksi tarvittavat massiiviset teräsosat kuljetetaan asennuspaikoille pitkin kapeita työmaateitä

Teksti ja kuvat Vesa Tompuri